De gamle Huse - frilandsmuseet i Maribo

De gode gamle dage...

Oplev livet på landet. Kom tæt på de almindelige menneskers hverdag og livsvilkår og oplev, at livet i de gode gamle dage måske ikke altid var så godt.

På rundvisningen bevæger vi os rundt i de gamle stråtækte bindingsværkshuse, der for 300 år siden husede den Lolland-Falsterske landbobefolkning. Her præsenterer vi husenes funktioner og fortæller om hvem, der boede her og hvad deres sociale placering i samfundet var. Vi dykker ned i samfundsstrukturerne, går tæt på børns levevilkår, hvad skete der der når man døde, hvad spiste man egentlig og ikke mindst, hvordan var det med kønsrollerne.

Vi besøger naturligvis også den gamle skole, hvor eleverne får indblik i, hvordan det var at gå i skole for mere end 200 år siden. Vi høre om hverdagen i skolen, hvilke fag de havde og hvorfor C.D.F. Reventlow, der har bygget netop denne skole, fik så stor betydning for den moderne skolegang.

Rundvisningen foregår i autentiske huse og kan give en sanselig fornemmelse af hvordan der var at bo på landet for 2-300 år siden.

Rundvisningen kan suppleres med forskellige praktiske aktiviteter. 

Undervisning i Skolen
Undervisning på Maribos frilandsmuseum De gamle Huse
Foto

Museum Lolland-Falster

©

Museum Lolland-Falster

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
550 kr.
Yderligere priser:
550 kr. pr. påbegyndt time
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
4. kl.: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

6. kl.: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

9. kl.: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Historiekanon: Stavnsbåndets ophævelse