GASmuseet

De store forandringer

Energiens rolle og betydning for teknologisk innovation, naturvidenskabelig erkendelse og samfundsudvikling fra oldtiden til i dag og ind i fremtiden.

Undervisningsmaterialet belyser energiens rolle og betydning for teknologisk innovation, naturvidenskabelig erkendelse og samfundsudvikling fra oldtiden til i dag og ind i fremtiden.

Materialet er egnet til anvendelse på ungdomsuddannelserne STX, HHX og HTX. Det er opdelt i tre særskilte e-bøger:

1) Den langsomme forandring: Behandler perioden op til den industrielle revolution

2) Den store forandring: Behandler perioden omkring de industrielle revolutioner fra omkring 1750-1973

3) Den grønne forandring: Behandler perioden fra 1973 og ind i fremtiden.

>>>    Hent undervisningsmaterialet gratis på Materialeplatformen ved at følge dette link   <<<

Undervisningsmaterialet om de store forandringer er produceret med tilskud fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Materialet kan afvikles på en e-bogslæser som f.eks. Adobe Digital Editions (Windows) eller iBooks (Mac). 

Store forandringer Skoletjenesten undervisningstilbud

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Biologi, Fysik, Historie, Kemi, Naturgeografi
Læringsmål:
Materialet er opbygget omkring tre historiske perioder: Den præindustrielle periode (frem til den industrielle revolution - ca. 1750), den fossile periode (fra den industrielle revolution ca. 1750 frem til oliekrisen i 1970) og den grønne omstilling (den omstilling, der foregår netop i disse år fra fossilbaseret energiforsyning til en energiforsyning baseret på vedvarende energi).

De tre historiske nedslag er beskrevet i hver sin centrale artikel: Den langsomme forandring, den store forandring og den grønne forandring. Artiklerne anbefales læst som udgangspunkt for den efterfølgende fordybelse, uanset om stoffet læses på STX, HTX eller HHX. Derefter uddybes hver af de centrale artikler med yderligere tre artikler med tilknyttede opgaver, links og leksikonopslag til hver artikel. Man kan ligeledes læse alle artikler, uanset gymnasial retning; bemærk dog, at fordybelsesartiklerne er farvet af deres tiltænkte institutionelle tilhørsforhold; fra den merkantile HHX over den tekniske HTX til den akademiske STX.

De medfølgende opgaver dækker bredt ind i pensum tankerne for naturfag såvel som samfundsfag. Opgaverne er her præsenteret kronologisk, så de følger med bogens tekster og bogens historiske forløb, men hvis bogen ikke følges slavisk, kan det godt give mening at lave uddrag i anden rækkefølge.

Opgavernes niveau er tænkt blandet fra c til a - også meget afhængig af lærerens individuelle forventninger til detaljeringsgraden og præcisionen i besvarelserne. Særligt de åbne opgaver stiller højere krav; ikke så meget til det specifikke faglige niveau som til elevernes tid til rådighed og deres kendskab til en videnskabelige metode. Yderligere stiller de åbne opgaver særligt krav til elevernes dokumentation af deres tanker og deres progression mod løsningerne.