Koldinghus

DE TYSKE FLYGTNINGE I KOLDING

Langt de fleste spor efter flygtningene og deres ophold i Kolding er væk – undtagen et sted: Sdr. Kirkegård. Her ligger over 150 flygtninge, der døde under deres ophold i Danmark, begravet.​

TYSKE FLYGTNINGE PÅ VEJ HJEM - Som man ser på billedet, bestod den tyske flygtningestrøm for det meste af kvinder, børn og gamle. Efter krigen blev Kolding det store transitsted for de tyske flygtninge. I november 1946 begyndte man at sende de første flygtninge hjem, og de sidste forlod landet så sent som i februar 1949. 

I januar 1945 begyndte russerne deres vinteroffensiv mod Tyskland. Det var den offensiv, der 5 måneder senere bragte de russiske soldater til Berlin, og dermed endte 2. Verdenskrig. Foran de fremrykkende russiske arméer befandt sig 14 millioner tyske flygtninge, der desperat prøvede at redde sig i sikkerhed i det vestlige Tyskland.

250.000 af disse flygtninge havnede i Danmark – og flere tusinde af dem i Kolding. Deres historie vil vi se nærmere på. Langt de fleste spor efter flygtningene og deres ophold i Kolding er væk – undtagen et sted: Sdr. Kirkegård. Her ligger over 150 flygtninge, der døde under deres ophold i Danmark, begravet.

Disse flygtningegrave vil vi kigge nærmere på og forske lidt i: Hvem ligger begravet her – og hvorfor? Svaret, som eleverne selv skal finde, er chokerende og røber et mørkt kapitel i fortællingen om 2. Verdenskrig: De døde flygtningebørn. Hvorfor døde der så mange børn – og er det rigtigt, at de danske læger nægtede at hjælpe dem?

Spørgsmålet om de døde flygtningebørn blev således i foråret 2005 genstand for en voldsom debat, efter at lægen og historikeren Kirsten Lylloff i sin ph.d.-afhandling påstod, at danske læger i foråret 1945 nægtede at behandle de syge flygtningebørn.

VIDERE ARBEJDE

Den manglende lægehjælp rejser etiske spørgsmål, som eleverne kan arbejde videre med i såvel historie som kristendomskundskab.

På hjemmesiden www.befrielsen1945.dk er der undervisningsmateriale om de tyske flygtninge, som eleverne kan bruge til det videre arbejde. Et arbejde, som læreren sagtens kan klare selv på klassen. Vi hjælper dog gerne med igangsætning, hvis det er nødvendigt. Til slut kan eleverne evt. skrive en opgave om emnet.

Tyskere
Tyskere på vej ind i et tog
Foto

Kolding Stadsarkiv

©

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Kun for skoler i Kolding Kommune.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Under opdatering, ring for yderlig oplysning.