Flyvestation Værløse, Furesø Museer

Den 9. april 1940 – hvad ville du gøre?

På Værløse Flyveplads var der kampe, da Danmark blev besat i 1940. På turen får eleverne en oplevelse af flyvepladsens rolle under besættelsestiden. Undervejs skal de tage stilling til dilemmaer, som flyvepladsens mandskab stod over for d. 9. april.

Kl. 5.25 om morgenen d. 9. april 1940 blev Værløse Flyveplads angrebet af tyske jagerfly. Værløse Flyveplads var et af de få steder i Danmark, hvor der var regulære kampe på dagen for Danmarks besættelse. På cykelturen kommer eleverne rundt til historiske spor fra besættelsestiden. Eleverne vil bl.a. kunne se flyverskjul, en ruin fra en Bierstube, hangarer og andre spor i området, der er med til at give eleverne en autentisk oplevelse af flyvepladsens rolle den 9. april og under den efterfølgende besættelse, både på lokalt og nationalt plan. På den måde åbner turen op for forståelsen af en kontroversiel periode i dansk historie.

Undervejs på turen skal eleverne tage stilling til nogle af de dilemmaer, som flyvepladsens mandskab stod over for – dilemmaer, der kunne resultere i liv eller død.

Forløbet foregår på cykler, som selv medbringes. Forløbet kan godt afvikles på gå-ben, men pga. flyvestationens størrelse, vil forløbet da være begrænset til stationens Nordlejr omkring Laanshøj. 

Læs mere på museet hjemmeside

april 1940
Foto taget efter angrebet på Værløse Flyveplads d. 9. april 1940
Foto

Furesø Museer

©

Furesø Museer

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Samfundsfag - Politik, Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Historiebrug
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling
Eleven har viden om dansk udenrigspolitik