Næstved Kommune - Åben Skole

Den magiske film

Forløb for børnehuse og 0. klasse. Forløbet foregår på skolen/i børnehuset og indeholder fremvisning af kortfilm samt produktion af en lille magisk film, som redigeres og fremvises. Filmfabrikken medbringer al nødvendigt udstyr til filmproduktion.

Filmfabrikken har gode erfaringer med filmforløb i børnehuse og skoler. Forløbene varierer i længde fra én til fem dage og varetages af filmdidaktikere fra Filmfabrikken.

Eleverne vil opleve, forstå og ikke mindst selv skabe film. Et filmforløb indeholder alle danskfagets kompetencer, og film kan være et motiverende formidlingsredskab i mange andre fag. Filmforløbene er inkluderende, differentierende og styrker klassens fællesskab og samarbejdskompetencer. Samtidig vil lærere og pædagoger få udviklet deres kompetencer inden for filmpædagogik gennem forløbets eksempel, samt i dialog med Filmfabrikkens undervisere.

Læs mere om Filmfabrikken: www.filmfabrikken.dk     

Billede af børn der laver film hos Filmfabrikken
©

Filmfabrikken

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Drama - Dramaproduktion, Filmkundskab - Filmproduktion, Medier - Medieproduktion
Fag:
Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Medier
Læringsmål:
Filmforløbene er inkluderende, differentierende og styrker klassens fællesskab og
samarbejdskompetencer.

Sted