KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Den usynlige by med Gordon Matta-Clark

Digitalt forløb. Vil du rykke undervisningen udendørs? Download materialet, og tag eleverne med på fotoopdagelse i byrummet med inspiration fra kunstneren Gordon Matta-Clark.

I foråret 2020 præsenterede KØS den første retrospektive danske udstilling med kunstneren Gordon Matta-Clark, der, med sine ikoniske kunstprojekter i 1970’erne, gentænkte arkitekturen og det urbane rum. Mellem murbrokker, nedslidte facader og forladte bygninger anvendte han kameraet til at finde historier om byen og dens mennesker.

I undervisningsforløbet, som du selv kan afvikle ved at downloade materialet, vil klassen stifte bekendtskab med kunstnerens projekter og praksis, og inspireret af hans motivverden og fotografiske undersøgelser inviteres eleverne til at tage på foto-opdagelse i byens rum.

Formålet med forløbet er at give eleverne visuelle kompetencer, fortrolighed med fotografiet og en udvidet forståelse af, hvad byrum er – set gennem Gordon Matta-Clarks særlige, kunstneriske optik.

Forløbet er udviklet i samarbejde med fotograf Marine Gastineau fra Turning Tables.

Elever på foto-opdagelse på refshaleøen i København
©

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX, VUC
Fag:
Billedkunst, Dansk, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne kan arbejde med æstetiske, skabende og kollektive processer samt analysere og anvende en specifik kunstners metoder og ”blik” på verden.

Eleverne kan arbejde med at omsætte sansninger til æstetiske udtryk i form af fotografier, og de kan sætte ord på æstetiske oplevelser.