Designmuseum Danmark

Design og designprocesser (gratis for københavnske folkeskoler)

Hvor henter designeren inspiration? Hvilket problem skal designeren løse? Hvad vil det sige at arbejde med idéudvikling, skitsering, fremstilling og brugerbehov? Som designer må man forholde sig til en lang række spørgsmål.

Hvor henter designeren inspiration? Hvilket problem skal designeren løse? Hvad vil det sige at arbejde med idéudvikling, skitsering, fremstilling og brugerbehov? Som designer må man forholde sig til en lang række spørgsmål.

I undervisningsforløbet undersøger vi forskellige designgenstande og dykker ned i de bagvedliggende designprocesser. Undervejs indsamler eleverne inspiration til det videre arbejde i designværkstedet, hvor eleverne ved hjælp af forskellige materialer arbejder med deres egne, enkle designprocesser og produktudvikling.
 

http://www.designprocessen.dk/

Elever arbejder med designprocesser i værkstedet
Elever arbejder med designprocessen i værkstedet
Foto

Dann Nørgaard

©

Designmuseum Danmark

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
850 kr.
Yderligere priser:
1 time: 400 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Håndværk og design - Design
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Innovation og entreprenørskab
Læringsmål:
• Viden om hvilke overvejelser, der indgår i en designproces (designparametre)
• Kende forskel på indre og ydre dimensioner (funktion vs. æstetik)
• Analysere og vurdere et designobjekt
• Bruge museets samling som inspiration
• Bruge skitse til idégenerering
• Afprøve ideer ved hjælp af modeller

Se alle tilbud fra: