Vikingeskibsmuseet

Designproces og historisk håndværk

Vikingeskibsmuseet og Designmuseum Danmark udbyder i fællesskab et inspirationskursus for lærere, der gerne vil binde håndværk og design endnu tættere sammen.

På kurset sætter vi fagets tre kompetenceområder i spil i krydsfeltet mellem procesorienteret designtænkning og historiske håndværksmetoder. Vi skal arbejde med tilgange til idégenerering og med konkret formgivning, og der vil være fokus på ligheder og forskelle i tilgange og arbejdsmetoder i de brudflader, emnefeltet skaber mellem de to museers ansvarsområder.

Kurset består bl.a. af workshops baseret på en praksisfaglig tilgang til formgivning, hvor vi afprøver såvel forskellige historiske håndværksteknikker som metoder fra designprocessen. Værkstedsopgaverne undervejs kan i nogen omfang være inspiration til din egen undervisning, men kurset skal først og fremmest ses som en særlig chance for at indsamle og perspektivere metoder og emner i relation til faget.

På kurset sætter vi fokus på følgende indhold:

  • Formgivning i en designmæssig kontekst
  • Formgivning i den eksperimentalarkæologiske praksis
  • Værdiskabelse gennem designtænkning: designproces
  • Historiske håndværksmetoder: materialer og værktøj
  • Procesorienteret og casebaseret undervisning
  • Sejlads på Roskilde Fjord (hvis vejret tillader det)

Lærerkurset strækker sig over to dage og foregår på henholdsvis Designmuseum Danmark i København og Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Museernes udstillinger samt værksteder danner ramme for undervisningen.

Tid og sted:
6. maj kl. 9.00-15.30: Designmuseum Danmark i København

7. maj kl. 9.00-16.00: Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Tilmeldingsfrist:
2. april 2020

Designproces og historisk håndværk
©

Designmuseum Danmark og Vikingeskibsmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 dage
Pris:
900 kr.
Yderligere priser:
Prisen inkluderer frokost begge dage
Max deltagere:
16 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus
Deltagere:
Lærere, der underviser i håndværk og design