Kongernes Samling - Rosenborg Slot

Det bedste af Rosenborg – for elever med særlige behov (grundskolen)

Danmarkshistorien er vores alles historie. Kongernes Samling tilbyder derfor undervisning til elever med særlige behov, eksempelvis døvblinde, ADHD eller andre udfordringer.

Tag med på vores omvisning på Rosenborg, hvor kongernes og dronningernes historie er i centrum, og hvor magten udspillede sig gennem århundreder.

Forløbet sætter fokus på de helt særlige genstande, rum og fortællinger, der indkapsler Rosenborgs 400 år lange historie. Oplev blandt andet Christian 4.s private gemakker, hvorfra han kunne fremstå som en mægtig renæssancekonge, Frederik 3.s audiensgemak, hvor enevældens iscenesættende tid udfoldes, og Riddersalen, hvor Christian 5.s storslåede gobeliner vidner om Danmarks brændende ønske om at generobre titlen som Nordens hersker. Forløbet slutter i skatkammerets dyb, hvor eleverne kommer helt tæt på Christian 4.s renæssancekrone og hører om de tanker, han gjorde sig om udformningen af netop denne krone.

Undervisningen tilrettelægges efter elevernes tempo, og der tales klart, tydeligt og beskrivende. Undervejs får eleverne mulighed for at føle og lugte til forskellige genstande, der er særligt udvalgt til at illustrere det levede liv på Rosenborg. Genstandene og fortællingerne vækker historien til live, gør den nærværende og lader klassen komme helt tæt på det levede liv, der udspillede sig på det lille lystslot midt i Kongens Have for mere end 400 år siden.

Christian 4.s krone
Christian 4.s krone i skatkammeret.
©

Kongernes Samling

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
475 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbets struktur og metoder er med til at understøtte følgende læringsmål for grundskolen:
- At eleverne kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.
- At eleverne kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
- At eleverne har viden om social differentiering.