Kulturmuseet Spinderihallerne

DILEMMA­SPIL: GENFOR­ENINGEN 1920

Den vellykkede folkeafstemning om grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland i 1920 er stadig den dag i dag en utroligt sjælden og unik begivenhed i Europa. Det huskes i dag som et af de mest berømte øjeblikke i Danmarkshistorien, men optakten til grænsedragningen foregik dog langtfra problemfrit.

På VejleMuseerne tilbydes et supplement til skoleelevernes undervisning omkring Genforeningen af Sønderjylland i 1920. Eleverne vil her aktivt skulle rekonstruere afstemningsforløbet via et dilemmaspil. Gennem forløbet skal eleverne arbejde med de problematikker, datiden stod over for, og hvordan det dengang blev løst. Eleverne vil blive introduceret til datidens nationalidentitetsfølelse og skal diskutere, hvad nationalidentitet er i dag.

Det er en forudsætning for dette supplement, at eleverne har arbejdet med og gennemgået forløbet for Genforeningen 1920 i den ordinære undervisning. Det foreslås endvidere fra VejleMuseernes side, at eleverne har arbejdet med et eller flere af følgende emner:

  • Krigen 1864
  • 1. verdenskrig
  • Tiden op til genforeningen – f.eks. valgplakater, taler m.v.
  • Påskekrisen
  • Nationalidentitet
  • Den Dansk-Tyske Traktat af 1922
  • Nutidige grænsekonflikter – f.eks. konflikterne mellem russiske og ukrainske nationalister i Ukraine

Afslutningsvis lægger forløbet op til et videre arbejde med spørgsmålet: "Hvad er nationalidentitet?". Dette kan der med fordel arbejdes videre med hjemme på skolen, hvor dette arbejde eksempelvis kan resultere i et storyboard. Her kan eleverne via avis- og billedudklip vise, hvad nationalidentitet er for dem i dag.

 

Kong Chr. Xs ridt
Kong Chr. X's ridt.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
615 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Geografi, Historie, Medier, Samfundsfag
Læringsmål:
Fag: Historie.

Kompetenceområde: Kronologi, sammenhæng og historiebrug på regionalt og globalt niveau.

Kompetencemål: Eleverne videreudvikler kronologisk indsigt i forløbet før-, under- og efter Genforeningen 1920. Eleverne kan argumentere og diskutere løsningsforslag for datidens og nutidens problematikker og for nationalidentitetsfølelse både dengang og i dag.

Færdigheds- og vidensmål: Eleverne kan forklare Genforeningen af 1920’s forløb og dennes sammenhæng med nutiden på et regionalt og globalt niveau.