Næstved Kommune - Åben Skole

Dokumentarfilm

Forløb for 6.-7. klasse. Forløbet foregår på skolen og varer 4-5 dage, med ekstern underviser 2 af dagene. Klassen opdeles i grupper af 2-3 elever, som alle producerer en dokumentarfilm. Eleverne benytter egen mobil/tablet til optagelserne og en bærbar computer til redigering. Der benyttes en online læringsplatform, som hjælper elever og lærer gennem produktionen.

Filmfabrikken har gode erfaringer med filmforløb i børnehuse og skoler. Forløbene varierer i længde fra én til fem dage og varetages af filmdidaktikere fra Filmfabrikken.

Eleverne vil opleve, forstå og ikke mindst selv skabe film. Et filmforløb indeholder alle danskfagets kompetencer, og film kan være et motiverende formidlingsredskab i mange andre fag. Filmforløbene er inkluderende, differentierende og styrker klassens fællesskab og samarbejdskompetencer. Samtidig vil lærere og pædagoger få udviklet deres kompetencer inden for filmpædagogik gennem forløbets eksempel, samt i dialog med Filmfabrikkens undervisere.

Billede af børn der laver film hos Filmfabrikken
©

Filmfabrikken

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 dage
Pris:
Gratis
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Filmkundskab - Filmproduktion, Historie - Kildearbejde, Medier - Medieproduktion, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Medier, Samfundsfag
Læringsmål:
Filmforløbene er inkluderende, differentierende og styrker klassens fælleskab og samarbejdskompetencer.

Sted