Teater ZeBU

DRØM DRØM DRØM

En ungdomsforestilling, hvor drømme går i opfyldelse.

De unge år er de store drømmes år. Fremtiden ligger udstrakt, himlen er høj, og drømmene presser sig på. Det gør ligeledes kravene fra forældre, samfund, kammerater og måske stærkest fra de unge selv, imens også globale verdenskriser slukker lys og antænder bål. Men hvordan finder man vej og holder fast i ideer, visioner og drømme? Og hvad er en drøm egentlig?

I »DRØM DRØM DRØM« undersøger MÆRKVÆRK drømmens væsen og værd. Vi spørger, hvad de unge drømmer om og er nysgerrige efter – alt fra de vilde visioner på verdens vegne over dagdrømmen, drømmeuddannelsen og drømmerejsen til de søde drømme, de våde og de spirende. Og vi gør alvor af dem.

I »DRØM DRØM DRØM« tager vi de unges drømme på ordet og lader dem blive til virkelighed. Én for én forløser vi dem i et humoristisk, poetisk, musikalsk og fysisk univers.

Kort om formen
I hver forestilling realiserer vi samtlige publikums drømme. Det gør vi i mange små improvisationer ud fra en fast ramme. Udtrykkene/formerne er fx dialog, monolog, fysisk billede/sekvens, miniature med objekter/figurer, sang og publikumshenvendelse.

Med dette ønsker vi at skabe en stærk reaktion mellem scene og sal, så de unge føler sig set, hørt og taget alvorligt og oplever, at vi konkret giver deres drøm liv. Ved at realisere drømmene i abstrakte universer og med forskellige formgreb kan vi forstærke og spejle det smukke, det sjove, det absurde, det uopnåelige og det sårbare ved lige netop deres drøm. Drømmene er afleveret forud for forestillingens begyndelse.

Workshops
Workshop i forbindelse med forestillingen er en mulighed. Kontakt ZeBU for mere information. 

Holdet bag
Medvirkende: Anne Gry Henningsen m.fl.
Instruktør: Petrea Søe
Scenograf: Siggi Oli Palmason
Dramaturg: Trine Wisbech

DRØM DRØM DRØM
©

MÆRKVÆRK

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
40 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Uddannelse og job
Læringsmål:
Overordnet set skaber vi et konkret rum, der skaber, som der står i Folkeskolelovens §1, ’rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.’ Det er et rum, der samtidig styrker den enkeltes tillid til principielt lige muligheder i vores demokratiske samfund.

Mere konkret er det – udover at være vores ønske at give de unge en teateroplevelse – ønsket at skabe et rum:
• hvor de unge får mulighed for at udforske egne evner og drømme
• hvor de unge får troen på, at deres største og inderste drømme kan realiseres
• hvor de unge får mulighed for refleksion og selvindsigt
• hvor de unge kan få en erkendelse af, hvem de er, og hvad de rummer
• hvor de unge bliver understøttet i tilliden til, at alle principielt har lige muligheder for at forfølge deres drømme
• hvor de unge får nye perspektiver på de konkrete valg, de står over for, og mod til gå efter det, de drømmer om, frem for det, de måske oplever eller tror, andre forventer af dem

Se alle tilbud fra: