Museet for Samtidskunst

Dyk ned i samtidskunst

Vi lærer om og af samtidskunst ved at se godt efter, slå ørerne ud og bruge vores fantasi. Vi dykker ned i udvalgte værker, og laver øvelser der kan åbne dem op for samtaler, idéer og forestillinger.

Når man dykker ned i samtidskunst, gælder det om at se godt efter. Eleverne lærer at skærpe syns- og høresansen samtidig med at de træner at tænke kreativt og innovativt. Dialogbaseret undervisning er udgangspunktet for at lære om samtidskunstens mangeartede udtryksformer såsom installation, performance og lydkunst. Kunstværkerne åbner op for samtaler og diskussioner, der rækker ud over besøget på museet.

I forløbene på 2 timer laver eleverne egenproduktioner med udgangspunkt i de aktuelle udstillinger, som fremlægges og præsenteres for klassen.

Inspirationsmateriale: Hvorfor arbejde med samtidskunst

Nøddeknaækkeren til samtidskunst: Metoder

Museet for Samtidskunst
Museet for Samtidskunst
Foto

Museet for Samtidskunst

©

Museet for Samtidskunst

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
300 kr.
Yderligere priser:
2 timer - 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Håndværk og design - Design, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Billedkunst, Dansk, Håndværk og design, Historie
Læringsmål:
Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst
Eleven kan analysere multimodale produktioners fremstilling
Eleven kan bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter
Eleven kan undersøge virkemidler
Eleven kan sammenholde egen tolkning med andres

Se alle tilbud fra: