Museet for Samtidskunst

Dyk ned i samtidskunst

Eleverne lærer og øver at analysere og fortolke komplekse og tværfaglige værker. Det sker gennem samtaler, øvelser og opgaver - og ved at se godt efter, slå ørerne ud og tænke kreativt og innovativt.

Eleverne introduceres til samtidskunstens mange udtryksformer og vidtspændende emner. Dialogbaseret undervisning er udgangspunktet for at lære om genrer i samtidskunst såsom installation, performance og lydkunst, og for at åbne værker op for den kontekst, værkerne er skabt i - og den kontekst, eleverne møder dem i.

I forløbene på 2 timer laver eleverne egenproduktioner med udgangspunkt i de aktuelle udstillinger, som fremlægges og præsenteres for klassen.

Samtidskunst og projektarbejde - en god cocktail

Metode- og analyseredskaber

Museet for Samtidskunst
Museet for Samtidskunst
Foto

Museet for Samtidskunst

©

Museet for Samtidskunst

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
300 kr.
Yderligere priser:
2 timer - 500 kr. / 3 timer - 700 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Håndværk og design - Design, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Billedkunst, Dansk, Håndværk og design, Historie, Medier, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog
Eleven kan foretage flertydige fortolkninger
Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier
Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
Eleven kan undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet
Eleven har viden om billeders visuelle koder og udsagn

Se alle tilbud fra: