Fjord&Bælt

Dyregrupper

Hvad har en reje og en krabbe til fælles? Hvem er vi mennesker mest i familie med – en søstjerne eller en snegl? Hvorfor har nogle dyr skelettet uden på kroppen og andre indeni? Under dette forløb bliver eleverne introduceret til dyregrupper med udgangspunkt i danske havdyr. Gennem observationer og håndtering af levende dyr opnår eleverne kendskab til de overordnede karakteristika for udvalgte dyregrupper som f.eks. polypdyr, bløddyr, leddyr, pighude og hvirveldyr.

Eleverne er aktivt med til at inddele dyrene i grupper og finde frem til kendetegnene for grupperne. Efterfølgende præsenteres eleverne for idéen bag et stamtræ, og de skal selv være med til at placere de pågældende dyregrupper på de rigtige grene. Menneskets overraskende, nære slægtskab med pighudene påpeges, hvorefter vi dykker dybere ned i gruppen af Fjord&Bælts levende hvirveldyr som fisk, havpattedyr og mennesker.
Dyregrupper

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
460 kr.
Yderligere priser:
Entré på 40 kr. pr. barn/lærer

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Biologi - Modellering, Biologi - Kommunikation
Fag:
Biologi, Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse
Færdighedsmål
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser

Perspektivering
Færdighedsmål
Eleven kan fortælle om livets udvikling
Vidensmål
Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling

Kommunikation
Færdighedsmål
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
Vidensmål
Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
Færdighedsmål
Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster
Vidensmål
Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og opbygning

Se alle tilbud fra: