Skoletjenesten Öresund

Elevernes byvandring

Starta ett skolsamarbete med en klass från andra sidan av Öresund, arbeta med stadens historia och låt elevena utforma egna stadsvandringar, som de sen presenterar för varandra.

När eleverna omvandlar sina kunskaper till stadsvandring så lär man känna sin stad och dess historia, som konkretiseras. Eleverna arbetar mot ett tydligt mål och tränar sig på att förmedla sin kunskap i någon form. Men hjälp av staden kan man också tydligt illustrera hur människors levnadsvillkor förändrats genom olika tider. Man kan göra detta inom olika teman och tidsperioder, som renässansen, industrialisering och välfärdssamhället.

Malmö förändras.
Elevernes byvandring
Foto

Skoletjenesten Oeresund

©

Skoletjenesten Oeresund

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Nordisk sprog, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverna får möjlighet att få en kronologisk överblick över sin stads historia (eller en utvald tidsperiod) och med hjälp av den se hur samhället har utvecklats under olika förutsättningar. Genom samarbete med en annan klass får de arbeta med presentationsteknik och kommunikation.

Se alle tilbud fra: