Gentofte Lokalarkiv

En dag på din skole - dengang og nu

Gennem elevernes egenproduktion og kildestudier på Gentofte Lokalarkiv undersøger eleverne, hvordan oplevelsen af at gå i skole har ændret sig gennem tiden.

Undervisningsforløbet består af to dele. Den første del foregår på skolen, hvor eleverne indsamler dokumentation af deres skoledag anno 2020 i form af fotos, film eller andet materiale. I undervisningsforløbets anden halvdel kommer klassen på besøg på Gentofte Lokalarkiv, hvor vi skal se på arkivets kilder om jeres skole. Vi kigger på forskelle og ligheder mellem dengang og nu, og lader det indsamlede materiale blive en del af arkivets samling. 

Klassebillede fra Hellerup Skole anno 1956
Klassebillede fra Hellerup Skole anno 1956
©

Lokalhistorisk arkiv i Gentofte (B18196)

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Kun for skoler i Gentofte Kommune
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Forløbet introducerer og arbejder med begreberne historiebevidsthed, historiske fortællinger og det at være historieskabt og historieskabende. Eleverne lærer at håndtere historiske kilder og arbejde kildekritisk, som de kan anvende i problemstillingerne i faget. Der arbejdes også med at give eleverne en indsigt i udvikling og sammenhænge over tid.