Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

En herskabelig død

Med udgangspunkt i den herskabelige død skal forløbet præsentere eleverne for dødens og begravelsens historie samt herregårdenes og adelens betydning gennem historien. Fokus ligger på Danmark i perioden 1700 til i dag. Sammen med adelens rolle i samfundet, kommer vi også ind på den samfundsmæssige udvikling fra adelsvælde til enevælde og frem til demokratiets indførelse i 1849 og den sociale ligestilling gennem 1900-tallet.

Forud for forløbet arbejder eleverne med et unikt sæt af herregårdshistoriske kilder, som efterfølgende anvendes til løsning af en række opgaver på selve museet. Under besøget på Gammel Estrup kan eleverne arbejde med konkrete spor fra fortidens gravkultur blandt adelige i Gammel Estrups kapel, gravsætningen i herregårdsskoven samt den lokale sognekirke, Auning Kirke. I undervisningen på museet anvendes forskellige greb, der bryder med den klassiske undervisningsstruktur og engagerer eleverne direkte i mødet med historien.

Eleverne skal afslutningsvis fremstille en ligprædiken som er en herremand værdig.

Sarkofag for Herluf Trolle og Birgitte Gøye
Sarkofag for Herluf Trolle og Birgitte Gøye

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4½ time
Pris:
1250 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie
Læringsmål:
Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden, forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper.