Museum Nordsjælland

En skoledag for 100 år siden

Fra latin, spanskrør og udenadslære til smart-boards, gruppearbejde og nationale tests. Der er sket meget siden skoleloven i 1814. Undervisningen foregår som et historisk værksted i den gamle skolestue på Hillerød Bymuseum i hjørnet af Slotsparken i Hillerød. Eleverne får lejlighed til at opleve historien med kroppen ved at prøve at gøre ting som for 100 år siden i praksis. Lyden af griflen mod tavlen, når der øves skråskrift, det er svært ikke at lave pletter med blækken, og husker man at rejse sig og kalde læreren ved efternavn - og hvordan er det så sammenlignet med elevernes hverdag i dag? Vi vil med udgangspunkt i museets udstillinger og genstande og ikke mindst elevernes egne erfaringer sammen reflektere over, hvordan og hvorfor skolegangen har ændret sig gennem tiden. Vi vil også drøfte, hvor vi har viden om fortiden fra, og se på kulturgenstande som kilder.

Undervisningen finder sted i vores historiske klasselokale indrettet med inventar og udstyr fra 1920-1950'erne.

Forløbet består af en vekselvirkning mellem 
-    dialogbaseret undervisning, hvor børnenes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
-    at børnene får praktiske erfaringer med livet i skolen før i tiden. F.eks. prøver de at skrive med griffel på tavlen, skrive skråskrift med blæk, kalde læreren ved efternavn, rejse sig, når man taler, neje og bukke osv.
-    fortællinger om skolen i Hillerød, skoleinstitutionens historie, perspektiveringer af fænomener som revselsesretten, kønsforskelle osv. med udgangspunkt i museumsgenstandene i lokalet og elevernes spørgsmål.
 

Museumsformidlerens rolle: Styrer forløbet og håndterer klassen som helhed. Vi lægger vægt på, at børnene får en positiv oplevelse af mødet med museet og får lejlighed til at udtrykke forundring og stille spørgsmål til de fremmede omgivelser og ting, de oplever.

Lærerens /pædagogens rolle: At støtte urolige/sårbare elever, hjælpe med at dele materiale ud, evt. byde ind med relevante koblinger til det, I har talt om i klassen, og lignende.

En skoledag for 100 år siden

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr. Gratis
Yderligere priser:
Undervisningstilbuddet er gratis for Museum Nordsjællands hjemkommuner - Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Hørsholm. Øvrige skoler koster 500 kr. pr. klasse. Ring og hør vedr. mindre grupper, specialklasser, mm.
Max deltagere:
24 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
- Eleven kan se sammenhænge mellem tid og forandring.

- Eleven kan sammenligne tidligere tiders livsvilkår med eget liv.

- Eleven kan bruge kulturgenstande som kilder til fortiden.

- Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.