Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Enevælde og demokrati

Hvilken styreform er bedst – enevælde eller demokrati? I dette forløb stiller vi skarpt på de to styreformer, der prægede Danmark i 1800-tallet, og vi diskuterer fordele og ulemper ved begge. Til familien Stampes inderkreds hørte N.F.S. Grundtvig og J.F. Schouw, der begge var meget optagede af tidens mange politiske emner, og J.F. Schouw var med til at skrive store dele af vores første grundlov fra 1849.

I dette undervisningsforløb zoomer vi ind på N.F.S. Grundtvig og J.F. Schouw, der begge hørte til inderkredsen hos familien Stampe i sidste del af guldalderen. Begge er meget optagede af de politiske vinde, der blæser hen over Danmark og varsler den nye tid, og J.F. Schouw er endda med til at skrive store dele af Danmarks Riges Grundlov fra 1849. Måske er det derfor, han også står helt i front på Constantin Hansens meget berømte maleri "Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848"? 

I forløbet kigger vi nærmere på, hvad enevælde egentlig er, og vi undersøger, hvorfor de nye tanker om en mere demokratisk forfatning vinder frem. Hvad er det, mænd som N.F.S. Grundtvig og J.F. Schouw er optaget af, og hvordan arbejder de på at få enevælden afskaffet og indført en moderne forfatning? Undervejs inddeles klassen i hold, der bliver fortalere for hhv. enevælden og en ny grundlov. Argumenterne og diskussionerne kommer på banen, og undervejs perspektiveres bl.a. til tidens biedermeierkultur og Thorvaldsens frisind.

SIKKERT IFT. CORONA
Vi ønsker at give skolerne et godt tilbud i corona-tiden. Alle vores undervisningstilbud er sikre ift. corona-restriktionerne:

  • Der kun er én klasse på besøg ad gangen
  • Der er ingen andre besøgende eller medarbejdere (ud over formidleren), når skoletjenesten er åben
  • Vi spritter af undervejs, holder afstand, og vores formidler bruger mundbind og/eller visir, når der er behov for det
  • En del af undervisningsforløbene foregår udendørs i den friske luft   

Thorvaldsen Samlingen på Nysø ligger i Præstø (Vordingborg Kommune).

Den Grundlovgivende Rigsorsamling 1848.
C. Hansen: Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848 (1861-1865)
©

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Er på vej ...