Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Escape room – på sporet af den kristne kulturarv

Danmark har været præget af kristendommen i mere end 1.000 år. Det har sat sine spor i kulturen, både synlige og mindre synlige. Disse spor er omdrejningspunktet for projektet. Metodikken er inspireret af de populære 'escape rooms' og indgår både fysisk ved et kirkebesøg og virtuelt på projektets tilhørende hjemmeside.

Danmark har været præget af kristendommen i mere end 1000 år. Det har sat sine spor i kulturen - både synlige og mindre synlige spor. Men hvad har kristendommen egentlig betydet for dansk kultur og samfund både i en historisk og i en nutidig kontekst? Dét er omdrejningspunktet for dette projekt.

Eleverne kender nok en del af de synlige spor såsom kirker, Jellingstenen på indersiden af det danske pas og juleafslutningen i kirken. Mange af de mindre synlige spor kender eleverne også til fra deres hverdag, men de tænker nok ikke umiddelbart, at de har en forbindelse til kristendommen.

Spor fra den kristne kulturarv undersøges i projektet med udgangspunkt i tema­erne:

  •   Omsorg
  •   Skole
  •   Musik

Metodikken i projektet er inspireret af de populære ”Escape rooms”. I det indledende kirkebesøg udfordres eleverne med gåder, koder, skjulte meddelelser og hængelåse, der skal åbnes med nøgle eller talkode. Tilbage i klassen arbejdes der videre på projektets hjemmeside, der er opbygget som tre virtuelle rum med opgaver og fakta om de spor, som kristendommen har afsat.

ESCAPE ROOM

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Projektet er gratis for skoler i Randers, Favrskov og den sydlige del af Mariagerfjord Kommune.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
- At eleverne får indsigt i den kristne kulturarvs betydning inden for områderne: skole, musik og omsorg.
- At eleverne får indsigt i den historiske kronologi inden for de tre områder.
- At eleverne kan give eksempler på, hvordan den kristne kulturarv har påvirket det danske samfund på disse områder – både synlige og mindre synlige påvirkninger.
- At eleverne får øje på og kan samtale om, hvordan sporene fra den kristne kulturarv har forbindelse til deres eget liv.