Koldkrigsmuseum Stevnsfort ved Skoletjenesten Østsjællands Museum

Escape Room Stevnsfort

Et ”Escape Room - koncept”, hvor eleverne tænker kreativt, samarbejder og knækker koder

Der venter eleverne en sansemættet oplevelse, når klasselokalet byttes ud med et spektakulært underjordisk fort fra Den Kolde Krig.

Året er 1983. Den kolde krig er på et nyt nulpunkt. ØST og VEST har optrukket knivskarpe frontlinjer. Yderst på frontlinjen ligger Stevns. Det er lykkes en agent at afbryde al kommunikation fra stedet og sat enheden i gang med at klargøre en affyring af NIKE-HERKULES missiler mod Østtyskland. Det er elevernes ansvar som specialenhed i Flyvevåbnet at afbryde denne operationen øjeblikkeligt.  

Forløbet er opbygget omkring et ”Escape Room”- koncept, hvor eleverne står overfor en nervepirrende og autentisk situation fra Den Kolde Krig. Forløbet foregår i en bunker, hvor eleverne bliver delt ud i tre rum, hvori der er tre opgaver der skal løses med tysk– og historiekundskaber. Efter spillet får eleverne en perspektiverende omvisning i det spektakulære underjordiske fort.

Det ville være oplagt at afvikle dette forløb som et tværfagligt undervisningsforløb mellem historie, samfundsfag og tysk. Det kan desuden anbefales, at forløbet enten anvendes som optakt til eller afslutning på et forløb om Den Kolde Krig hjemme på skolen, da den giver et godt indblik i Danmarks rolle i koldkrigskonflikten.  

Koldkrigsmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
3000 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Tysk - Skriftlig kommunikation
Fag:
Historie, Samfundsfag, Tysk
Læringsmål:
Forløbet leder hen imod, at eleverne bliver i stand til at:

- Opnå kendskab til Den Kolde Krig - før, under og efter.
- Opnå kendskab til et nervepirrende dilemma.
- Opnå kendskab til konflikten mellem NATO og WAPA.
- Opnå kendskab til et kanonpunkt "Murens fald" i historiefaget.
- Opnå kendskab til et autentisk fort i Danmark.
- Opnå kendskab til et læringsrum, hvor alle kan være med.