Kolding Stadsarkiv

Et spejl i fortiden

Dette forløb er særligt målrettet kommende konfirmander. I forløbet sættes eleverne på jagt i kilderne efter oplysninger om fotograf P. Aagaards samling af portrætter af konfirmander. Med udgangspunkt i konfirmandbillederne fra denne samling – heriblandt billeder fra opdragelsesanstalten Landerupgård - går eleverne på jagt efter levede liv i 1870'erne i kirkebøger og folketællinger. Gennem disse portrætter og de oplysninger, de leder sig frem til, spejler eleverne sig selv i fortidens konfirmander og reflekterer over egne livsværdier og livsbaner.

Eleverne tages ud på en tidsrejse, hvor vi sætter scenen for en Landerupgård-drengs konfirmation og det børneliv, han har oplevet. Tidsrejsen er baseret på kilder, som kan give eleverne en fornemmelse af, hvilke oplysninger de selv kan finde om de konfirmander, de skal søge efter. Forløbets kildearbejde har særligt fokus på billeder, og hvordan de kan bruges som kilde – og hvor man skal lede for at finde oplysninger, der kan fortælle noget om de mennesker, der er blevet fotograferet. I denne del af forløbet ligger også en introduktion til de 12 konfirmander, som eleverne kan søge oplysninger på. De introduceres i en dialog om det liv, som forskellige samfundsgrupper og køn kunne se frem til i sidste halvdel af 1800-tallet, og om, hvilke livsværdier der mon betød noget for dem. Før eleverne går i gang med kildearbejdet, bliver de bedt om at reflektere over deres egne livsværdier og ønsker/forventninger til fremtiden. Herefter vælger de det konfirmandfoto, de vil søge efter oplysninger på, og deres søgning kan starte. Gennem deres søgen støder de på genkendelige elementer fra eget liv og reflekterer over forskelle. Eleverne udarbejder undervejs et procesprodukt, der afspejler refleksionen/spejlet i fortiden. Dette produkt kan evt. bruges i en eksamensituation.

Læreren skal huske: 

At medbringe skolefotografens portrætbilleder, hvor ansigterne er ca. 4 cm høje.

Procesprodukt
Foto

Kolding Stadsarkiv

©

Kolding Stadsarkiv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleven har viden om trosvalg i forhold til grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

Eleven har viden om kildekritiske begreber.

Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.

Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Eleven har viden om socialisering.