Skoletjenesten Kolding

Event på Skamlingsbanken 2023

Som en del af projektet Minde- og mødesteder inviteres skoler fra både Kolding og Fredericia Kommune til et event, hvor fællesskab, sang og faglig fordybelse er omdrejningspunktet. Den 26. maj 2023 inviteres 4. og 5. klasser fra begge kommuner på Skamlingsbanken til, hvad der bliver en tilbagevendende tradition dagen før Kristi Himmelfart.

Et af de store projekter i dette skoleår bliver eventen på Skamlingsbanken. Skoletjenesten Kolding er gået sammen med Kulturskolen Kolding og Naturskolen om at skabe en helt særlig dag, hvor fællesskab, sang og faglig fordybelse er omdrejningspunktet, og hvor fag som historie, musik, billedkunst, naturfag og dansk alle kommer i spil. I maj ‘22 lykkedes det at skabe et kreativt og engagerende folkemøde, hvor 200 5. klasser deltog.

I 2023 udvider vi, så både 4. og 5. klasser kan deltage, når det hele løber af stablen d. 26. maj 2023.

Eventet er en del af et større projekt, hvor Skoletjenesten Kolding i samarbejde med Skoletjenesten ved Museerne i Fredericia sætter fokus på den fælles historie, som knytter sig til Skamlingsbanken og Fredericia. Både Skamlingsbanken og Fredericia Vold er natursmukke områder, men også kulturskabte miljøer, hvor afgørende historiske begivenheder har fundet sted. Lige fra Skamlingbankens sprogfester i 1840’erne til det berømte slag den 6. juli 1849 ved Fredericia Vold, der resulterede i en af de vigtigste sejre i dansk krigshistorie. Slaget ved Fredericia fandt sted kun få måneder efter et tilsvarende blodigt slag i Kolding, hvor danskerne modsat led nederlag og måtte trække sig tilbage mod Vejle og Fredericia.

Program for eventen:

9:00-9:30: Fælles opstart og fællessang v. Louise Støjberg og Ronnie Flyvbjerg Olesen

9.30-11:00: Kreative workshops

11.00-11.30: Pause

11.30-13.00: Kreative workshops

13.00: Fælles afslutning med fællessang v. Louise Støjberg og Ronnie Flyvbjerg Olesen

13.30 Tak for i dag

På dagen skal eleverne ved hjælp af Skamlingsbankens særegne natur og historie klædes på til at arbejde videre med digtning, sangskrivning og stemmens kraft. Derfor er det også vigtigt, at de deltagende lærere er klædt godt på inden.

VIGTIG INFORMATION:

Forud for dagen afholdes derfor en workshop, hvor du og dine kolleger får værktøjer, viden og overblik, så eleverne får mest muligt ud af jeres deltagelse. Workshoppen for de tilmeldte til Skamlingsbank-eventen afvikles tirsdag den 10. januar 2023. Der er tale om 2 timers workshop, kl. 14.00-16.00, på Kolding Kulturskole, som faciliteres af Dennis Hornhave, Louise Støjberg og Ronnie Flyvbjerg Olesen. På dagen gennemgås programmet for 26. maj og materialet til selve eventen, så de deltagende lærere er grundigt inde i materialet og kan videreformidle det til egne elever tilbage på skolen. Ud over noderne får lærerne også et link til Google Drev med indspillede versioner af sangene (plus tekst og noder), som kan bruges i undervisningen.

Tilmeldingsfrist 16. december til denja@kolding.dk

Sang og fællesskab på Skamlingsbanken
Sang og fællesskab på Skamlingsbanken.
Foto

Eva Kristensen

©

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
Varighed:
4½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
1000 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Musik, Natur/teknologi, Sproglig udvikling
Læringsmål:
.