Arbejdermuseet

Familien Sørensen

I 1882 er København maskinernes og mulighedernes by med fabrikker, larm og en helt ny livsrytme, som eleverne lærer at kende gennem mødet med arbejderfamilien Sørensen og undersøgelse af historiske scenarier.

Halvdelen af landets virksomheder ligger i byen, og tilsvarende bor og arbejder halvdelen af landets industriarbejdere også her. Blandt disse er Peter Martin og Karen Marie Sørensen – landarbejdere, der ligesom tusindvis af andre fra landdistrikterne søger ind mod den gryende storby, København. Hovedstaden er præget af boligmangel, fabrikker og nye måder at organisere arbejde og arbejdsliv på.

I undervisningsforløbet veksles der mellem den autentiske livshistorie om arbejderfamilien Sørensens lille historie i den store danmarkshistorie. Elevernes viden fra historiefaget sættes i spil gennem undersøgelse af historiske scenarier i grupper. Via dialog og diskussioner arbejder eleverne med arbejderfamiliers hverdag, fritid og arbejdsliv i brydningstiden mellem 1880 -1915 og perspektiverer til deres egen hverdag og tanker om fremtidens samfund.

Familien Sørensen
De to ældste børn i familien Sørensen: Louise og Gerda
©

Arbejdermuseet

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HTX, STX, VUC
Fag:
Historie, Samfundsfag

Se alle tilbud fra: