Teatret Masken

Fattig (Arbejdstitel)

Inspirationen kommer fra lokale unge
Ungdomsforestillingen bygger på en række inspirerende møder med lokale unge fra 8. klasser, som anonymt har delt deres autentiske fortællinger om de føler sig fattige og hvorfor og på hvilke måder man kan være fattig, åndelig fattig, økonomisk fattig mm. Ud fra deres svar, sætter vi deres "liv" på scenen med professionelle scenekunstnere lige fra lysdesigner til skuespillere.
Uddrag af de unges ærlige og rørende beretninger optræder i forestillingen og sammenflettes med handlingen.
Der vil blive udarbejdet undervisningsmateriale som kan bruges når man har været i teatret.

Med forestillingen giver vi unge mulighed for at fortælle om deres liv og oplevelser, tanker og drømme. 
Vi sætter en refleksionsrække i gang hos de unge, både før, under og efter forestillingen.

Færdighedsmål
7.-10. klasse: Dansk - Kommunikation: 
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
Sproglig bevidsthed:
    • Færdighedsmål: Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog 
    • Vidensmål: Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning 
Kommunikation, Krop og drama:
    • Færdighedsmål: Eleven kan analysere eget og andres kropssprog
    • Vidensmål: Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog 
7.-9. klasse: Drama valgfag:
    • Dramaproduktion: Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
    • Dramaanalyse: Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner
7.-9. klasse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Sundhed og trivsel - Relationer: 
    • Færdighedsmål: Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer
    • Vidensmål: Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet
7.-9. klasse: Fortolkning:
    • Færdighedsmål: Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
    • Vidensmål: Eleven har viden om identitetsfremstillinger
8.-9. klasse: Sociale og kulturelle forhold - Socialisering:
    • Færdighedsmål: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og 
       identitetsdannelse 
    • Vidensmål: Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse

Hvornår har du sidst gjort noget for første gang?
Foto

Foto: Ingrid Riis

©

Teatret Masken

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
40 kr.
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Guldborgsund Kommune.
Max deltagere:
130 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design - Design, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund, Modersmålsundervisning - Mundtlig kommunikation, Musik - Musikforståelse, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Køn, krop og seksualitet, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel
Fag:
Billedkunst, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Kristendomskundskab, Medier, Musik, Nordisk sprog, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
7.-10. klasse: Dansk - Kommunikation:
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
Sproglig bevidsthed:
• Færdighedsmål: Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog
• Vidensmål: Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning
Kommunikation, Krop og drama:
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere eget og andres kropssprog
• Vidensmål: Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog
7.-9. klasse: Drama valgfag:
• Dramaproduktion: Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
• Dramaanalyse: Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner
7.-9. klasse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Sundhed og trivsel - Relationer:
• Færdighedsmål: Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer
• Vidensmål: Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet
7.-9. klasse: Fortolkning:
• Færdighedsmål: Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
• Vidensmål: Eleven har viden om identitetsfremstillinger
8.-9. klasse: Sociale og kulturelle forhold - Socialisering:
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse
• Vidensmål: Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse