Farum Sogn

Fest og fællesskab i skulptur

I dette projekt vil vi arbejde med vores billeder af fællesskaber og med fællesskabets dynamik. Vi vil udforske temaet ved at lave skulpturer og iscenesætte dem i et tableau, der illustrerer en fest og samspillet mellem gæsterne til festen.

Udgangspunktet for arbejdet med temaet er Jesu lignelse om Det store gæstebud. Jesus bruger mange gange ”Festen” som et billede på Himlen og på det himmelske fællesskab, hvor der vendes op og ned på alt. Hvor den mindste er den største og dem, der er lavest, kommer til at sidde til højbords. Men hvad sker der til en fest, hvor der er vendt op og ned på det hele? Det vil vi undersøge i fællesskab igennem arbejdet med vores egne skulpturer og gennem samarbejdet om den store fest, der kommer til at afslutte projektet.

Indhold:

  • Lignelsen om det store gæstebud genfortælles og tematiseres i forhold til projektets tema.
  • Alle går en tur ned til Farum Sø og indsamler grene til fremstilling af skulpturerne.
  • Gipsteknikken introduceres og alle lærer at blande gips og konstruere en skulptur af grene og gips. Der arbejdes intenst med skulpturerne under individuel vejledning fra billedkunstner Tine Hecht.
  • Projektet afsluttes ved, at alle i samarbejde stiller figurerne op i et stort tableau, der forestiller en fest. Alle præsenterer deres skulptur og der samtales om skulpturernes udtryk og samspil i festen. Lignelsen inddrages på den måde som oplæg til samtale om meget nære problemstillinger og samtidig giver samtalen om gruppedynamikker og identitet en ny forståelse for lignelsen og for brugen af lignelser generelt.

Projektet finder sted på de grønne områder omkring Farum Kirke og Farum Kirkegårde.

Kirkens undervisere:

Projektet ledes af billedkunstner Tine Hecht-Pedersen i samarbejde med sognepræst Jan Asmussen og
kirke- og kulturmedarbejder Doris Pihl Linkenkær.

Skole-kirkeprojekter på skolens præmisser:

Alle projekterne har en almentdannende og ikke-forkyndende karakter og foregår på skolens præmisser. De er målrettet alle elever uanset kulturel eller religiøs baggrund.

Projektet er gratis og henvender sig til alle skoler i Farum. 

Fest og fællesskab i skulptur Skoletjenesten undervisningstilbud
Skulptur fra projektet
Foto

Farum Sogn

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Billedkunst, Dansk, Håndværk og design, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Projektet er udviklet med henblik på at opfylde flere af læringsmålene på de forskellige klassetrin og i de forskellige fag som projektet dækker. Ved tilmelding tilsendes læringsmålene for det relevante klassetrin/de relevante fag ligesom projektet tilpasses den aktuelle klasse i samarbejde med læreren.