Den Blå Planet

Fisk, fangst og fødenet

Hvilke havdyr lever mellem sten og tang? Hvad fanger man med en ruse og et vod? Hvem spiser hvem i Øresund?

Dette undervisningsforløb foregår udendørs, hvor eleverne selv anvender forskellige fiskeredskaber og undersøger, hvad de enkelte redskaber fanger. Eleverne arbejder videre med deres indsamlede dyr, hvor de skal artsbestemme og argumentere for dyrets levested ud fra fangstredskab. Gennem undervisningsforløbet bliver eleverne bekendt med, hvad et fødenet er, og hvordan alle deres indsamlede organismer passer ind i dette net. 

Husk påklædning efter vejrforholdene. 

Da undervisningsforløbet er udendørs, tager vi forbehold for, at vinden ikke overstiger 10 m/s, hvorved vi ser os nødsaget til at aflyse. I sådanne tilfælde vil der evt. være mulighed for at få et andet undervisningsforløb, såfremt vi har ledige lokaler.

Forløbet er årstidsafhængigt og kan bookes alle hverdage i perioden
- d. 14. april - 25. juni 2020.

Book forløbet her

DBP
Foto

Anders Engrob

©

Den Blå Planet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
40 kr.
Yderligere priser:
Gratis + skolebillet til Den Blå Planet 40 kr. pr. elev.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX
Fag:
Biologi, Naturgeografi
Læringsmål:
At eleverne, ud fra praktisk arbejde, får kendskab til danske havdyr, deres tilpasninger og levevis og deres placering i et fødenet.

At eleverne får indsigt i praktiske eksempler på biologisk videnskabelige metoder med elementerne indsamling, observation, registrering og tolkning af det indsamlede materiale.

At eleverne får indblik i forskellige fiskeredskabers virkemåde gennem elevernes egne erfaringer ved prøvetagning.

Se alle tilbud fra: