Holstebro Kunstmuseum

FLYVENDE KUNSTFORTÆLLINGER

Hvorfor ser manden mon så rasende ud? Hvordan er rotten endt i en udstilling på et kunstmuseum? Hvor er sneglen mon på vej hen? Hvad tænker kvinden mon på? Børn er de bedste kunstbeskuere; de besidder en naturlig evne til at stille umiddelbare spørgsmål til værket, og til selv at fortælle.

I forløbet tager museets formidler jer med rundt til nøje udvalgte værker, hvor vi i fællesskab finder på de mest fantastiske fortællinger om de ting, vi ser på vores vej. Tempoet er langsomt, så der er tid til fordybelse.

Forløbet kobler oplevelsen af nærvær med det uformelle og legende. Vi øver sprog, samtale og fantasi og kobler kunsten til børnenes egen hverdag og deres egne historier – alt sammen elementer, der styrker børnenes indlevelse, fantasi og glæden ved at kunne bidrage til en samlet fortælling.
 

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
30 min.
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
500 kr. inkl. moms, gratis entré for børn og underviser.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Lytning, Dansk - Tale
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Jeg kan bruge min fantasi til at finde på og fortælle historier ud fra kunsten.
Jeg kan lytte til de andre elever og digte videre på deres fortællinger.
Jeg kan se på kunst og genkende ting og fortællinger fra min hverdag.

Forløbet skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og fortællende forståelse.
Forløbet styrker elevernes fortællekompetencer, fantasi og indlevelse i andres historie og synspunkter.
Forløbet styrker elevernes beherskelse af sproget og fremmer deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.
Forløbet udvikler elevernes udtryks- og fortælleglæde og kvalificerer deres indlevelse og indsigt i kunst, historiefortælling og interpersonel indlevelse.
Forløbet matcher læringsmål fra Fælles Mål for fagene i skolen, primært inden for billedkunst og dansk.
Læringen foregår overvejende dialogisk, eksperimenterende og problemløsende.

Se alle tilbud fra: