Furesø Åben Skole

FN’s verdensmål på plakaten - Farum Billedskole

Undervisningsforløbet formidler viden om FN’s 17 verdensmål, samtidig med at eleverne får indblik i designprocessen omkring plakatkunst, når de skaber deres egne verdensmålsplakater.

Med udgangspunkt i plakatkampagnen 17FOR17 af bæredygtighedsorganisationen Chora Connection, hvor 17 profilerede danske designere hver fortolkede et verdensmål, inviterer vi eleverne til selv at skabe en verdensmålsplakat.

En plakat er noget andet end en traditionel elevplanche. En plakat skal kunne læses på afstand, skabe nysgerrighed og gå i dialog med modtageren – ofte vha. ganske få virkemidler. At skabe kommunikativ plakatkunst kræver derfor, at man har noget på hjerte, og at ens viden bearbejdes og fortolkes til en klar kunstnerisk ide. Workshoppen kan derfor være en god indgangsvinkel til at hjælpe eleverne med at formidle viden på en anden måde end blot at referere fakta.

Under forløbet undersøger vi plakatkunstens klassiske virkemidler, hvorefter eleverne gennem designprocessen selv forsøger at fortolke og omsætte FN’s verdensmål kunstnerisk. Herefter producerer eleverne færdige plakater, som kan udstilles på skolen. Eleverne arbejder i grupper af 2-3 elever, og hver gruppe arbejder med et af de 17 verdensmål. 

Forløbet kan gennemføres både med og uden et før- og efterforløb udført af skolens lærere. Ønsker I at arbejde med et forløb før og efter besøget af billedskolen, foreslår vi følgende:

Før besøg af Farum Billedskole:
Eleverne inddeles i grupper af 2-3. Hver gruppe får tildelt et af de 17 verdensmål. 
Hver gruppe arbejder med følgende spørgsmål:

•    Hvilke delmål indeholder målet, og hvordan skal delmålene forstås? På hvilken måde har målet indvirkning på elevernes hverdag? Og har eleverne nogle gode ideer til, hvordan målene kan nås? 

Under besøget af Farum Billedskole:
•    Intro til plakatens virkemidler
•    Eleverne omsætter målet kunstnerisk
•    Kort præsentationsrunde med feedback på ideer.
•    Valg af endelig ide
•    Plakatproduktion

Efter besøget af Farum Billedskole:
•    Plakaterne udstilles på skolen 
•    2-3 måneder efter forløbet vender eleverne tilbage til målene og skriver en tekst under overskriften: ”Betyder FN’s verdensmål noget for mig?”.

Forløbet varetages af Farum Billedskole ved designer og PD i kultur, æstetik og håndværk Charlotte Carstensen samt arkitekt og forfatter Julie Dufour.

Farum Billedskole kan som forening i Furesø søge om tilskud i Åben Skole Puljen.

FN's Verdensmål på plakaten - Farum Billedskole

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
7000 kr.
Yderligere priser:
Farum Billedskole kan søge om tilskud fra Åben Skole Puljen
Max deltagere:
50 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Natur/teknologi - Perspektivering, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Samfundsfag - Økonomi
Fag:
Billedkunst, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
Billedkunst
Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst.
Eleven har viden om billeders kommunikative funktion.
Eleven kan formidle viden med billeder.
Eleven har viden om layout og billeders kommunikative funktion inden for andre fagområder.

Samfundsfag
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Valgfag
Eleven kan planlægge en kommunikativ billedproces fra skitse til færdigt produkt.
Eleven har viden om afsender- og modtagerforhold i billeder.

Natur og teknologi
Eleven har viden om centrale interessemodsætninger.

Se alle tilbud fra: