Fredericia Kommune

Food Heroes - FN's verdensmål - madprojekt

Eleverne kommer til at arbejde intenst med det verdensmål, der handler om ansvarlig forbrug og produktion. De vil med udgangspunkt i deres egne madvaner og forbrug ende med at opstille nye forslag til at formindske madspild.

Gennem øvelser, samtaler og diskussioner bliver eleverne ført gennem en workshop, der munder ud i, at de selv skal finde på løsningsforslag til at mindske madspild. Omdrejningspunktet er elevernes egne erfaringer. Der arbejdes med begreber som bæredygtighed, madspild, de 17 FN verdensmål. I vedhæftede dokument findes lærer-/elevmateriale til forberedelse, gennemførelse og idéer til efterbearbejdelse.

I forlængelse af workshoppen er der mulighed for, at eleverne arbejder videre og formidler deres forslag og idéer til formindskelse af madspild i et mere offentligt og samfundsmæssigt perspektiv i samarbejde med "Det Grønne Rum" i Fredericia Midtby. Kontakt Ellen Marie Fonvig på ellen.m.fonvig@fredericia.dk

  • Workshoppen kan afholdes enten i eget klasselokale eller hos Electrolux, Strevelinsvej 38-40, 7000 Fredericia.
  • Et forløb varer ca 70 min.
  • Som lærer kan du selv stå for workshoppen eller få hjælp fra en medarbejder fra Electrolux, også i eget klasselokale.

Kontakt gerne Anne-Mette Hildebrand (kontaktperson), hvis du har brug for flere oplysninger.

Projekt Food Heros

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
75 min.
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Madkundskab - Måltid og madkultur, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Perspektivering, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Madkundskab, Natur/teknologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
Eleverne vil:
• Forstå, hvad FN's verdensmål nr. 12 handler om, og hvorfor det er vigtigt
• Kende til mål 12.3 - halver madspild per person i verden
• Kende til praktiske måder at reducere madspild og spise bæredygtigt

Se alle tilbud fra: