Frilandsmuseet – Det gamle Danmark

Forår på landet

Der er så dejligt på landet - især om foråret, hvor alt igen begynder at gro og grønnes - eller var det? For 200 år siden var foråret også det tidspunkt på året, hvor de sidste rester af korn blev brugt, og hvor køerne endnu ikke var begyndt at give mælk. Vårhunger var en del af livet for alle. Men en god husbond eller madmor kunne sørge for, at der var mad nok hele året. Kom ud på Frilandsmuseet, og hør om, hvordan kornet blev sået og dyrene passet, se det nye korn, som lige er spiret, og mød dyrene, som er kommet ud på marken. Vi slutter med en værkstedsaktivitet eller en leg.
Hyrdedreng og får på Frilandsmuseet
Hyrdedrengen ser efter fåret på Frilandsmuseets marker.
Foto

Anker Tiedemann

©

Frilandsmuseet

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
Forløbet tilbydes også som del af Københavns kommunes Åben Skole forløb.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne får et indtryk af de hårde betingelser, mennesket tidligere levede under. Undervisningen vil inddrage både dialog og praksis med udgangspunkt i forårets mange opgaver på landet for 200 år siden.