Designmuseum Danmark

Form og konstruktion – med sansekuffert (gratis for københavnske folkeskoler)

Hvilke former findes der og hvordan kan de sættes sammen til nye former og konstruktioner?

I forløbet undersøger vi, hvordan former er brugt i konstruktioner af bygninger, møbler og de ting, vi i øvrigt omgiver os med. Med udgangspunkt i museets samlinger undersøger vi, hvordan form, funktion og konstruktion hænger sammen i forskelligt design. 
Vi fokuserer på former og på hvordan former påvirker os og eksempelvis opfattelsen af bevægelse og stilstand og eleverne kommer til at reflektere over, hvordan de oplever former i deres hverdag, og hvordan ting kan være sat sammen af flere dele og former. Sansekufferten indeholder en masse forskellige former og genstande og tages med rundt på museet. 

I Designværkstedet arbejder eleverne med at lave skitser og konstruere et tårn på baggrund af geometriske former.

Der arbejdes i designværkstedet
Elever arbejder med konstruktion i designværkstedet
Foto

Designmuseum Danmark

©

Designmuseum Danmark

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
850 kr.
Yderligere priser:
1 time: 400 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Håndværk og design - Design
Fag:
Billedkunst, Håndværk og design
Læringsmål:
• Opnå viden om, hvilken betydning form, funktion og konstruktion har for design.
• Opnå viden om og kunne se, hvordan disse 3 er vægtet forskelligt i en genstand.
• Bruge museets samling som inspiration
• Bruge skitse til idégenerering
• Afprøve egne idéer ved hjælp at modelbygning

Se alle tilbud fra: