Kroppedal Museum

FORTÆL MIG DIN HISTORIE

HISTORIEVÆRKSTEDET ER MIDLERTIDIGT LUKKET NED, OG FORLØBET KAN IKKE BOOKES I ØJEBLIKKET. KIG ENDELIG PÅ KROPPEDAL MUSEUMS ANDRE TILBUD.

I Historieværkstedet kan skoleelever opleve Vestegnens historie. Det sker gennem mødet med fire unge fra forskellige perioder i Vestegnens historie. Unge, hvis liv fortæller om de forandringer, der er sket i området i de sidste 3-400 år.

Historieværkstedet er bygget op som en aktivitetsbaseret udstilling, hvor eleverne både kan fordybe sig i hver udstillet person og tidsperiode og samtidig få hænderne i genstande fra hver enkelt periode. Gennem læring om genstande og rundvisning i udstillingen skal eleverne selv forsøge sig med at fremvise røregenstandene fra de forskellige perioder. Ved hver person/periode er der en tom montre, som eleverne skal bruge til at lave deres egen udstilling.  

Uddybning af forløbet kan ske ved henvendelse til museets skoletjeneste.

Her ses de fire unge. Karen, Harald, Bjarne og Sara.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Fremstilling:
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer. Præsentation og evaluering: Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse. Eleven har viden om metoder til mundtlig formidling. Eleven kan vurdere produktets kvalitet, formål, struktur og layout.
Fortolkning:
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
Oplevelse og indlevelse: Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers.
Efter 4. klassetrin:
Perspektivering: Eleven kan sætte teksters tema ind i et tidsperspektiv.
Kommunikation:
Kompetencemål: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.
Dialog: Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper. Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons.
Kronologi og sammenhæng:
Kompetencemål: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
Kronologi: Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden. Eleven har viden om relativ kronologi.
Familie og fællesskaber: Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv. Eleven har viden om fællesskaber før og nu.
Livsgrundlag og produktion: Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion. Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu.
Samfund: Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer over tid. Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu.
Kildearbejde:
Kompetencemål: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.
Historiske spor: Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden. Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.
Historiebrug:
Kompetencemål: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.
Historiske fortællinger: Eleven kan skelne mellem typer af historiske fortællinger. Eleven har viden om særtræk ved historiske fortællinger.
Historisk bevidsthed: Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie. Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien.

Efter 6. klassetrin:
Fremstilling:
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
Planlægning: Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre. Eleven har viden om fremstillingsprocesser.
Kommunikation:
Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.
Krop og drama: Eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse. Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre.
Kronologi og sammenhæng:
Kompetencemål: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.
Kronologi, brud og kontinuitet: Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng. Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering.
Kildearbejde:
Kompetencemål: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden.
Historiske problemstillinger: Eleven kan identificere historiske problemstillinger. Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger.
Sprog og skriftsprog: Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål.
Historiebrug:
kompetencemål: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.
Historisk bevidsthed: Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie. Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie.

Se alle tilbud fra: