Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Fortælletelt – selv en fjende kan bli' en ven

Helt fra gammel tid har vi lavet fjendebilleder. Fjenderne er dem, vi ikke forstår, og som er anderledes end os selv. Men hvad sker der, når vi prøver at forstå dem, der er anderledes end os selv?

Historien om Paulus kredser om netop denne tematik. I fortællingen vil eleverne møde både Paulus og den soldat, der skulle passe på ham, mens han var i hus­arrest i Rom. Det er undertiden en dramatisk fortælling om både flugt, fængsel og skibsforlis. Fortællingen kredser om begrebet fjende som et grundvilkår, der knytter sig til det at være menneske.

Det vil være muligt at høre denne historie i Skoletjenestens fortælletelt. Her har Paulus en rejsekuffert med en lang række rekvisitter, der fungerer som hukommelsesknager, der sender både ham og eleverne tilbage til Paulus’ rejser og møder med mennesker.

I lærervejledningen er der desuden forslag til, hvordan der kan samles op på fortællingens tema om fjendskab med øvelser og elevernes egen “rejsekuffert”.

Paulus

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningsforløbet er gratis og tilbydes kun til skoler i Randers, Favrskov og den sydlige del af Mariagerfjord Kommune.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Kristendomskundskab
Læringsmål:
Det overordnede formål med projektet lægger sig op ad formålet for faget kristendomskundskab, idet projektets formål er, at eleverne skal drøfte og reflektere over begrebet fjende samt bevægelsen i at gå fra at være fjende til at blive ven. Begge dele er grundvilkår, der knytter sig til det at være menneske.

Desuden er det et formål, at eleverne tilegner sig viden om kristendommen i historisk sammenhæng, og i projektet sker det gennem et fokus på Paulus og den tidlige kristendom. Kendskabet til Paulus og den tidlige kristendom formidles gennem mundtlig fortælling, hvis formål det er at puste liv i fortællingen og engagere og motivere eleverne.