Københavns Befæstning

Forvent det værste – et virtuelt undervisningsforløb

'Forvent det værste' er et dilemmabaseret rollespil, som henvender sig til klasser, der er hjemsendt og sidder hver for sig.

Den kolde krig er blevet varm, og en fjende har angrebet København og Frederiksberg. Det civile beredskab skal tage hurtige beslutninger på svære etiske dilemmaer og forsøge at hjælpe de mennesker, som er i knibe.

Sammen med eleverne gennemspiller vi en kontrafaktisk krisesituation, som den kunne have set ud for det civile beredskab under den kolde krig. Eleverne indgår aktivt som de øverstbefalende fra forskellige dele af det civile beredskab på Frederiksberg.

’Forvent det værste’ er bygget op med fælles interaktion, brainstormøvelser i Mentimeter, korte oplæg samt gruppediskussioner i mindre rum. Derudover indeholder rollespillet levendegørende elementer som filmklip og telefonbeskeder.

”Man fik samarbejdet godt. Man satte sig ind i svære dilemmaer og tog vigtige beslutninger.” 
– citat fra elev i 9. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole

I kan bruge rollespillet som et historisk perspektiv på den aktuelle corona-beredskabssituation samt som en indgang til at diskutere svære etiske dilemmaer og beslutningsprocesser.

’Forvent det værste’ er et virtuelt remake af 'Danmark under angreb', som normalvis foregår i Kommandocentralen under Frederiksberg Rådhus.

Booking:

  • Bemærk: Du kan udelukkende lave en bookinganmodning, som efterfølgende skal godkendes/revideres af Skoletjenesten Københavns Befæstning.
  • For at lave en bookinganmodning skal du klikke på 'Online Booking' i den grønne boks her til højre. Vælg og udfyld alle de rette oplysninger. Når du kommer frem til 'Vælg en dato', skal du klikke på boksen under kalenderen, som hedder 'Forespørg dato og tid'.
  • Her forespørger du en række passende tidspunkter og sender af sted til os (husk også at udfylde klassetrin og antal elever).
  • Efterfølgende vil Skoletjenesten Københavns Befæstning vende tilbage til dig – enten med en bookingbekræftelse eller med et forslag til en anden tid (husk at tjekke din mailboks og spam).
  • Vi bestræber os på at vende tilbage inden for 1 dag!
  • Ring til os, hvis du har problemer eller spørgsmål.

Praktisk:

  • Alle elever deltager med deres egen enhed (PC, tablet, telefon el.lign.).
  • I bookingbekræftelsen modtager læreren et link til undervisningen, som læreren skal distribuere videre til eleverne. Dvs. alle elever og lærere deltager ved brug af samme link.
  • I 'Lærervejledning + før- og efteropgaver' kan du læse, hvilke systemkrav det kræver at gennemføre forløbet.
Dør til Kommandocentral
Foto

Malene Skov Norup

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
450 kr. Gratis
Yderligere priser:
Intropris 450 kr. (først til mølle), herefter 600 kr. Gratis for folkeskoler i Frederiksberg, Københavns og Rødovre Kommuner. Gratis for folkeskoler i Ballerup Kommune (først til mølle). Se mere i onlinebookingen.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Samfundsfag - Politik
Fag:
Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål:
Historie
Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
Eleven har viden om historiske scenariers funktion

Kristendomskundskab
Eleven kan reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer
Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv

Samfundsfag
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

Se alle tilbud fra: