Museum Nordsjælland

Fra jæger til bonde i stenalderen

Overgangen fra jægerstenalder til bondestenalder for 6000 år siden er en af de mest markante kulturforandringer i historien. Men hvad er egentlig forskellen på de to perioder i stenalderen – og er der nogle ligheder? Det skal eleverne arbejde med i undervisningsforløbet, hvor de også ser nogle af de arkæologiske genstande, der er karakteristiske for perioderne.

For elever i 3.-4. klasse. Eleverne arbejder med forskelle og ligheder mellem jæger- og bondestenalderen ud fra de arkæologiske (materielle) kilder samt med kronologien. 

Forudsætninger: Undervisningsforløbet kan anvendes som afslutning eller evaluering af klassens arbejde med jæger- og bondestenalder. Det vil være for svært uden forkundskaber.

I klassen skal eleverne i grupper placere billeder af genstande, dyr og planter på en tidslinje med fokus på livsgrundlag og kronologi samt forskelle og ligheder i kulturperioder, der efterfølger hinanden.

På museet fremlægger grupperne deres tidslinjer og argumenterer for de valg af placering, de har truffet. Der bliver med hele klassen udarbejdet en fælles tidslinje, som viser overgangen fra jæger- til bondestenalder.

Afslutningsvis finder vi lokale oldsager frem for at se og mærke, hvordan redskaberne så ud i stenalderen, og lære navnene på de vigtigste.

Se mere op undervisningstilbuddet her: https://museumns.dk/skoletjenesten/undervisningstilbud-i-hilleroed/fra-jaeger-til-bonde-i-stenalderen/

Museum Nordsjælland Skoletjenesten undervisningstilbud

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler fra museets hjemkommuner, Hillerød, Hørsholm og Gribskov kommune. Pris for andre 350 kr. pr. klasse.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Forløbet er forankret i Fælles Faglige Mål og foregår i eksterne læringsrum, hvor autenticitet, genstande og museal faglighed giver rum til ny læring.