Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Fra mig til dig – gaver i 1000 år

Gennem tusindvis af år har mennesker givet hinanden gaver. Anledningerne kan være forskellige, og gaverne kan derfor være alt fra fødselsdagsgaver til forsoningsgaver.

Gennem tusindvis af år har mennesker givet hinanden gaver. Anledningerne kan være forskellige, og gaverne kan derfor være alt fra fødselsdagsgaver til for­soningsgaver. Det kan umiddelbart virke som en uskyldig gestus at give hinanden gaver, og ofte ligger der en glæde i både at modtage og give gaver. Men bag gavegivningen ligger mange uskrevne regler og mekanismer, og det skal eleverne se nærmere på i dette projekt.

Hvem giver vi for eksempel gaver til? Har relationen betydning for gavegivningen? Er der en forventning om, at gaven gengældes? Er der regler for, hvor store gaver der må gives ved forskellige lejligheder? Kan en gave styre eller sætte modtageren i taknemmelighedsgæld? Er der særlige ritualer for gavegivning?

Julen er en kristen højtid, men den er også gavegivningens højtid med trængsel i butikkerne og kø ved gaveindpakningsbordene. I projektet sættes der fokus på sammenhængen mellem kristendommen og gavegivningen. Og da projektet afvikles op til jul, skal eleverne selvfølgelig også selv i det kreative værksted og arbejde med julegaver, så de er klædt på til at deltage i julens gavegivningsritual.

I forbindelse med projektet vil der være mulighed for at få en rundvisning i Museum Østjyllands juleudstilling (uge 47-50) Fra mig til dig – Gaver i 1000 år. Rundvisningen sætter spot på gavegivningen i lyset af forskellige historiske perioder.

Fra mig til dig

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Projektet tilbydes til skoler i Randers, Favrskov og den sydlige del af Mariagerfjord Kommune.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Kristendomskundskab
Læringsmål:
Projektets formål er at give eleverne indsigt i gavens væsen, herunder gavens betydning for menneskelige relationer. Eleverne skal endvidere få indsigt i, hvordan forholdet mellem kristendom og gavegivning har set ud historisk og i nyere tid.