Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Fra ridder til herremand

Igennem levendegørelse og historiske aktiviteter skabes en helhedsoplevelse, der giver eleverne et vedkommende og nært møde med en historisk overgangsperiode og gør dem bekendt med en lang række aspekter af både middelalderens og renæssancens verdensbilleder.

Eleverne undersøger centrale elementer af livet i middelalderen på Gammel Estrup igennem kreative og fysiske udfordringer. Eleverne får viden om verdens- og kropsforståelse førhen samt praksiserfaring med konstruktion af historiske scenarier og fortællinger.

Undervisningen fokuserer på formidling igennem forskellige aktiviteter.

Samfundets opbyggelse – Vi arbejder med de forskellige stænder og bruger kroppen som riddere igennem ridderøvelser

Verdensbillede – Vi beskæftiger os med synet på kroppen og naturen igennem arbejdet med planter og naturmedicin

Krig og teknologi – Vi dykker ned i middelalderens ufredstider med mulighed for kreativt arbejde med rustninger og våbenskjold.

Dannelse – Vi taler om sprog, lærdom og dannelse i middelalderen og arbejder kreativt i skriveværkstedet.

Rustning
En tung hands-on-oplevelse med middelalderens og renæssancens rustninger.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1250 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Krop, træning og trivsel, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Idræt, Kristendomskundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Igennem historiske aktiviteter og fordybelse i en historisk brydningsperiode understøttes en række af kompetenceområdernes læringsmål, og eleverne opnår forståelse for en række aspekter af livet i middelalderen og renæssancen.

Kanonpunkter: Kalmarunionen, Absalon, Reformationen.