Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Fra selvportrætstatue til selfiekultur

Ud fra Thorvaldsens selvportrætstatue og elevernes egen brug af billeder arbejder vi med selvportrættet som genre. Vi diskuterer begreber som identitet og selviscenesættelse, og eleverne laver undervejs et selvportræt fx en selfie, en tegning eller en kort beskrivelse.

Da billedhuggeren Bertel Thorvaldsens veninde, baronesse Christine Stampe, opfordrer ham til at udføre sin selvportrætstatue i naturlig størrelse, har han slet ikke lyst til at kaste sig over dén opgave. Han har ikke behov for at arbejde med sit eget udtryk eller se sig selv portrætteret i fuld størrelse. Men Christine Stampe får ham overtalt, og i dag er selvportrætstatuen et af hovedværkerne i Thorvaldsen Samlingen på Nysø.

Med udgangspunkt i Thorvaldsens selvportrætstatue arbejder vi i dette forløb med selvportrættet som genre, og vi diskuterer begreber som identitet og (selv)iscenesættelse. Hvad er et (selv)portræt, og hvad kan det? Hvordan har Thorvaldsen valgt at portrættere sig selv? Og hvilke tilvalg og fravalg har han foretaget i sin kunstneriske proces? Og hvem er det egentlig, vi ser i selvportrætstatuen?

Undervejs arbejder eleverne i grupper med Thorvaldsens selvportrætstatue, og der perspektiveres til andre kunstneres selvportrætter samt elevernes eget forbrug af billeder, herunder især selfies. 

Eleverne skal i forløbet lave et selvportræt, der fx kan være en selfie, en tegning eller en kort beskrivelse, og herefter skal de reflektere over den. Hvem ser vi i portrættet? Og hvorfor har eleven valgt at portrættere sig selv netop sådan (fx i bestemt positur, bestemt ansigtsudtryk, fremhævelse af bestemte karakteristika mm.)?

Undervisningsforløbet er gratis for folkeskoleelever fra Vordingborg Kommune via Åben Skole. 

Elever arbejder med Thorvaldsens selvportrætstatue fra 1839.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
750 kr.
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Vordingborg Kommune via Åben Skole-puljen

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Kompetenceområder (billedkunst)
• Fremstilling
• Fortolkning
• Kommunikation

Omsatte læringsmål (billedkunst)
• Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i forhold til selvportrættet som genre og dets betydning
• Eleven kan forbinde og diskutere begreber som identitet og sprog gennem en undersøgelse og diskussion af æstetiske tekster som skulpturer og selfies
• Eleven kan deltage i diskussioner om komplekse situationer i forhold til begreber som identitet og etik

Læringsmål for dansk er på vej ...