Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Fra selvportrætstatue til selfiekultur

Med udgangspunkt i især Thorvaldsens selvportrætstatue arbejder vi med begreberne identitet og (selv)iscenesættelse. Hvem ser vi i selvportrætstatuen? Undervejs arbejder vi også med vor tids selfiekultur og elevernes eget forbrug af billeder.

Bertel Thorvaldsen er en af de mest portrætterede kunstnere i Danmark, og på sin sidste rejse til Rom blev han portrætteret ikke færre end 17 gange på rejsen ned gennem Tyskland. Igennem sit eget kunstneriske virke portrætterede Thorvaldsen også selv et væld af kendte og mindre kendte personer. Det var med andre ord meget moderne at blive portrætteret i guldalderen, og under et ophold på Nysø udfører Thorvaldsen sin egen selvportrætstatue.

Med udgangspunkt i især Thorvaldsens selvportrætstatue arbejder vi med begreberne identitet og (selv)iscenesættelse. Hvem er det, vi ser i selvportrætstatuen? Hvordan har Thorvaldsen valgt at portrættere sig selv i selvportrætstatuen? Hvilke tilvalg og fravalg har han foretaget i sin kunstneriske proces?

Undervejs diskuterer vi begrebet identitet. Hvad forstår vi ved ordet ’identitet’? Hvad vil det sige at have en identitet? Hvordan kommer den til udtryk? Og kan man have mere end en identitet? Og er begrebet ’identitet’ et fast (en kerne) eller et mere flydende begreb?

I forløbet arbejder eleverne i grupper omkring Thorvaldsens selvportrætstatue, og der perspektiveres til vor tids billedbrug og forskellige visuelle iscenesættelser (fx i selfies og på YouTube og Instagram), ligesom eleverne også skal reflektere over og diskutere deres eget forbrug af billeder.

Eleverne tager også en selfie af sig selv og sætter ord til den. Hvem ser vi her? Hvorfor har eleven valgt at portrættere sig selv sådan (fx i bestemt positur, bestemt ansigtsudtryk)?

SIKKERT IFT. CORONA
Vi ønsker at give skolerne et godt tilbud i corona-tiden. Alle vores undervisningstilbud er sikre ift. corona-restriktionerne:

  • Der kun er én klasse på besøg ad gangen
  • Der er ingen andre besøgende, når skoletjenesten er åben
  • Vi spritter af undervejs, holder afstand, og vores formidler bruger mundbind og/eller visir, når der er behov for det
  • En del af undervisningsforløbene foregår udendørs i den friske luft 

Thorvaldsen Samlingen på Nysø ligger ved Nysø Gods i Præstø (Vordingborg Kommune).

Elever arbejder med Thorvaldsens selvportrætstatue fra 1839.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
600 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Kompetenceområder (billedkunst)
• Fremstilling
• Fortolkning
• Kommunikation

Omsatte læringsmål (billedkunst)
• Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i forhold til selvportrættet som genre og dets betydning
• Eleven kan forbinde og diskutere begreber som identitet og sprog gennem en undersøgelse og diskussion af æstetiske tekster som skulpturer og selfies
• Eleven kan deltage i diskussioner om komplekse situationer i forhold til begreber som identitet og etik

Læringsmål for dansk er på vej ...