Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Fra selvportrætstatue til selfiekultur

Med udgangspunkt i Thorvaldsens selvportrætstatue sætter vi fokus på selvportrættets status førhen og i dag, hvor det med selfien er blevet allemandseje. Eleverne udfører deres eget selvportræt i tegning og sætter et par ord til.

Dengang Bertel Thorvaldsen lavede sin store selvportrætstatue, var selvportrættet noget særligt, og arbejdsprocessen kunne være lang og involvere flere typer materialer, inden det endelige værk var færdigt. I dag arbejder kunstnere fortsat med selvportrætter, men med selfiens indtog er det også blevet allemandseje, når vi knipser løs med mobilen.

I forløbet får eleverne indblik i, hvad det var, selvportrættet kunne og ofte blev brugt til førhen, og vi taler om, hvad det kan i dag. Vi taler bl.a. om begreber som komposition, kropsholdning, selviscenesættelse og idealer, inden eleverne forsynet med bl.a. spejle, mobiler, blyanter, papir og karton selv kaster sig ud i at lave et selvportræt.

Hvem ser vi i elevernes selvportrætter? Kunstneren bag giver sit bud.

Elever arbejder med Thorvaldsens selvportrætstatue fra 1839.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
750 kr.
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Vordingborg Kommune via Åben Skole-puljen

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Kompetenceområder (billedkunst)
• Fremstilling
• Fortolkning
• Kommunikation

Omsatte læringsmål (billedkunst)
• Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i forhold til selvportrættet som genre og dets betydning
• Eleven kan forbinde og diskutere begreber som identitet og sprog gennem en undersøgelse og diskussion af æstetiske tekster som skulpturer og selfies
• Eleven kan deltage i diskussioner om komplekse situationer i forhold til begreber som identitet og etik

Læringsmål for dansk er på vej ...