Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Fra selvportrætstatue til selfiekultur

Med udgangspunkt i Bertel Thorvaldsens selvportrætstatue arbejder eleverne med begreber som identitet, ideal og (selv)iscenesættelse. Undervejs relateres der til vor tids og elevernes eget forbrug af billeder.

Bertel Thorvaldsen er en af de mest portrætterede kunstnere i Danmark, og på sin sidste rejse til Rom blev han portrætteret ikke færre end 17 gange på rejsen ned gennem Tyskland. Igennem sit eget kunstneriske virke portrætterede Thorvaldsen også selv et væld af kendte og mindre kendte personer. Det var med andre ord meget moderne at blive portrætteret i guldalderen, og under et ophold på Nysø udfører Thorvaldsen sin egen selvportrætstatue.

Med udgangspunkt i især Thorvaldsens selvportrætstatue arbejder vi med begreberne identitet, ideal og (selv)iscenesættelse. Hvem er det, vi ser i selvportrætstatuen? Hvordan har Thorvaldsen valgt at portrættere sig selv? Og hvilke tilvalg og fravalg har han foretaget i sin kunstneriske proces?

Undervejs diskuterer vi begrebet identitet. Hvad forstår vi ved ordet ’identitet’? Hvad vil det sige at have en identitet? Hvordan kommer den til udtryk? Og kan man have mere end en identitet? Og er begrebet ’identitet’ et fast (en kerne) eller et mere flydende begreb?

I forløbet arbejder eleverne i grupper omkring Thorvaldsens selvportrætstatue, og der perspektiveres til vor tids billedbrug og forskellige visuelle iscenesættelser (fx i selfies og på YouTube og Instagram), ligesom eleverne også skal reflektere over og diskutere deres eget forbrug af billeder.

Eleverne tager også en selfie af sig selv og sætter ord på den. Hvem ser vi her? Hvilke valg ligger bag (fx positur, ansigtsudtryk, filter mm.)?

Elever foran Thorvaldsens selvportrætstatue fra 1839.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
750 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Billedkunst
Læringsmål:
-