Hillerød Kommune

Frederiksborg Gymnasium og HF - brobygning for 8. og 9. klasser

Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder fagspecifikke brobygningsforløb for dig og dine elever. Deltag i forløb inden for eksperimentel science, musik og kultur, det globale samfund, idræt og sundhed, matematik i virkeligheden samt sprog og det internationale.

Besøg Frederiksborg Gymnasium med 8. eller 9. klasse, og få samtidig opfyldt nogle af fagenes læringsmål. Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder fagspecifikke brobygningsforløb for dig og dine elever i det kommende skoleår.

Projekterne strækker sig, alt efter fag og studieretning, over 2 moduler a 95 min, en dag eller flere dage. Du kan vælge projekter inden for:

  • Eksperimentel science – kemi, fysik, biotek
  • Musik og kultur – musik, engelsk, samfundsfag
  • Det globale samfund – samfundsfag, engelsk, erhvervsøkonomi, mediefag, naturgeografi
  • Idræt og sundhed – idræt, biologi
  • Matematik i virkeligheden – matematik
  • Sprog og det internationale – engelsk, tysk, fransk, spansk

Læs mere om forløbene i pjecen forneden.

Der vil altid være mulighed for at aftale det indholdsmæssige med den ansvarlige lærer. I alle projekter vil det være gymnasiets faglærere, der planlægger, forbereder og gennemfører undervisningen sammen med elever fra de pågældende studieretninger.

Der vil blive serveret frokost for de deltagende lærere.

Hvis du er interesseret, skal du kontakte en af følgende kontaktpersoner:

Frederiksborg Gymnasium Skoletjenesten undervisningstilbud

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation
Fag:
Biologi, Engelsk, Fransk, Fysik/kemi, Geografi, Idræt, Matematik, Musik, Samfundsfag, Tysk
Læringsmål:
-

Se alle tilbud fra: