KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Fremtidsfornemmelser - en kunstrejse i Køge by og natur

Noget i Køge by og natur er ikke som det plejer. Vi skal på en kunstvandring – fra bugt og strand til by og havn – der byder på kunst fra hele verden.

Udstillingen Hummings er KØS’ første store internationale udstilling af kunst i offentlige rum. Fælles for udstillingens værker er, at de giver liv til det, vi troede, var livløst, og en plads til de arter, vi ikke troede, vi kunne leve sammen med. Vi får glimt af en nær fremtid med alternative måder at omgås hinanden, bevæge os rundt i byen og leve med andre arter.

Kunsten forandrer omgivelserne for øjnene af os, og inviterer os ind i fremtidsfortællinger, der konfronterer os med spørgsmålene: Kan naturen føle og sanse, kan vi kommunikere med andre arter, og er der nogen eller noget, vi ikke før har lyttet til?  

Det gennemgående tema er vores forbundethed med naturen, hinanden og fremtidige verdener. Denne forbundethed skabes der refleksionsbund for gennem sanselige læringsmetoder. Formålet med forløbet er at give eleverne tænke- og handleredskaber til, hvordan vi kan leve med et andet forhold til vores fælles omgivelser og fremtiden. Formålet er desuden at lade kunsten fungere som katalysator for nye perspektiver på offentlige rum og på, hvad samtidskunst i byrummet er og gør. Undervejs vil eleverne derudover lære om og afprøve, hvad en performance er.

Undervisningsforløbet giver eleverne et indblik i, hvad kunst i offentlige rum er og kan lige nu. Det er ikke et historisk tilbageblik på statuen på torvet og alt det, kunsten engang var. Vi beskæftiger os med samtidskunsten og de helt nye måder, den arbejder på i offentlige rum.  

Den offentlige kunst, som eleverne vil møde, er meget langt fra kongen til hest på piedestalen. Værkenerne gør dig til deltager og medskaber. Vi skal opleve performances i by og landskab, arkitektoniske installationer og levende billeder og lyd integreret i omgivelserne. 

Mødestedet er KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Book tid ved at ringe eller skrive en mail til undervisnings og udviklingsansvarlig Sofie Andreassen, san@koes.dk, 31561111.

Foto: Karin Sander: People on Stone Plinths, 1987/2021, Køge Torv, Danmark. Fotograf: Christian Calmar, bifrostproductions.dk
Foto: Karin Sander: People on Stone Plinths, 1987/2021, Køge Torv, Danmark. Fotograf: Christian Calmar, bifrostproductions.dk
©

KØS Museum for kunst i et offentlige rum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX, Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Billedkunst, Dansk, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne kan arbejde med æstetiske, skabende og kollektive processer samt analysere og anvende specifikke kunstneres metoder og ”blik” på verden.
Eleverne kan arbejde med at omsætte sansninger til æstetiske udtryk i form af performances, og de kan sætte ord på æstetiske oplevelser.