Fyns Grafiske Værksted

Frottage i byen

Indtryk, aftryk og udtryk – et forløb, der kræver tørvejr.
I byen, parken eller et helt andet sted … går vi på jagt efter mønstre og flader. Opmærksomheden vendes mod overfladerne i omgivelserne … se dækslerne på vejen, en udtrådt dåse, fliser og meget mere. Bevæbnet med tyndt japansk papir og et stykke kul finder vi aftryk af byen eller naturen. Aftrykkene kommer med hjem på skolen. Her arbejder vi med simple aftryksformer. Efter en kort introduktion kan eleverne arbejde videre i grupper.

Hvordan kan dine elever arbejde videre med deres motiver …

Fyns Grafiske Værksted tilbyder et grafisk undervisningsforløb til skoleelever.

Forløbet er udformet, så eleverne opnår viden om grafiske teknikker og en forståelse for billedsproget som kommunikationsredskab i historisk og kunstnerisk perspektiv. Eleverne vil blive udfordret på deres refleksionsevne omkring deres motiver og de valg, der skal tages. Og de vil derved få en klar forståelse for billedsprogets kreative processer fra idéudvikling til færdigt produkt. Nøgleord: håndværk, skitsering, tegning, manipulation af plader og produktion.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forestillingsevne og den positive dialog. Gennem den skabende grafiske proces vil barnets sociale kompetencer, billedmæssige udtryk og personlige udvikling styrkes.

Både inden for teknik og motivarbejde vil eleverne opleve en individuel vejledning. Forløbet rummer mulighed for fordybelse og en kunstnerisk billedgennemgang.

Sted

Undervisningen foregår enten på skolen eller på Fyns Grafiske Værksted - aftales nærmere mellem underviseren og grafikeren.

Pris

En dag med undervisning i 4 timer samt forberedelse koster 2.500 kr. plus materialer. Prisen afhænger af elevantallet og projektet. Odense Kommune kan ansøges om tilskud.

Om underviserne

Vore undervisere er grafikere og billedkunstnere - medlemmer af Fyns Grafiske Værksted.

De har undervisningserfaring fra tidligere forløb med børn og unge på bl.a. Brandts og andre kulturarrangementer – samt i samarbejde med skoler.

Fyns Grafiske Værksted

Fyns Grafiske Værksted har eksisteret siden midten af 1970’erne, hvor kunstnere slog sig sammen for at kunne arbejde med grafik. Værkstedet i Hans Jensens Stræde 18-20, lige over for H.C. Andersens hus, er en selvejende institution med 300 medlemmer fra 18 nationer, som kommer og arbejder med deres egne værker.

I tilknytning til værkstederne er grafik-galleriet ”Grafikken”, hvor der sælges grafik til små og store priser. Fra september 2018 starter Børnegrafik-akademiet – og derudover afholdes der kurser for interesserede.

Se nærmere på www.fynsgv.dk

Aftryk
Aftryk
Foto

Lene Leveau

©

Fyns Grafiske Værksted

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
5500 kr.
Yderligere priser:
Prisen er med materialer, for tilbud kontakt os.
Max deltagere:
12 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
3, 4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling
Læringsmål:
At styrke børn og unges billedkunstkompetencer
Grafiske undervisningsforløb sigter mod at fremme børn og unges møde med plane billeder i et historisk og nutidigt perspektiv. Den grafiske proces giver eleverne mulighed for at udvikle deres billedkunstkompetencer og fordybe sig i kunsthåndværket. Eleverne opnår specifik viden omkring produktion og teknik, kompetencer, som vil kunne danne basis for deres videre arbejde med billedkunsten.