Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø

Fuglen har rede

Naturen skildret i Grundtvigs salmer

I det kommende skoleår er det både 240 år siden N.F.S. Grundtvig blev født, og 150 år siden han døde - og derfor vil vi fejre den store salmedigter med hans egne sange - for de er stadig gode! Så øv jer på dem, og kom og syng med til koncert med Sille og Palle (Grønberg og Windfeldt). 

Grundtvigs salmer er fulde af natur, dyr og særligt fugle - som han ofte sammenligner med mennesker: Både fugle og mennesker kan synge, vi kan give vores tanker vinger og det ubekymrede og frie menneske er som en fugl på marken, der synger glad. Verden er grundlæggende god og salmerne kan give udtryk for taknemmelighed over livet - selvom det også rummer modgang og smerte.

Gennem projektet vil eleverne opnå en forstaåelse af fuglen som metafor i sproget og hos Grundtvig. Det kræver, at de kender fugle fra naturen, at de kan observere dem, beskrive dem og bevæge sig som fugle!

Til projektet Fuglen har rede er udvalgt fire Grundtvig-salmer, som eleverne i indskolingen skal synge og arbejde med. Teksterne er svære at forstå, så fokus er på:

  • beskrivelsen af den ubekymrede fugl i Grundtvigs salmer
  • på det at synge sammen
  • salmen som genre

Fag: Kristendomskundskab, musik og dansk

Lektioner: 5 + koncert

Periode: Koncerterne er 19.9 i Hedegårdskirken (Ballerup), 22.9 i Værløse kirke og 23.9 i Stavnsholtkirken (2022). Koncerten kan med fordel ligge i slutningen af projektperioden.

Indhold:

  • Koncert i lokal kirke med Sille og Palle (Grønberg og Windfeldt) - se dato ovenfor.
  • hjemmeside med lydfiler - musik og fortælling
  • lærervejledning
  • elevhæfter

Tilmeldingsfristen er 15. august 2022

OBS: begrænset antal deltagende klasser - først til mølle  (men projektet kan også laves uden koncert - og i så fald hele året)

Illustration fra undervisningsmaterialet til Fuglen har rede
Foto

Illustration Rikke Ahm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Kristendomskundskab - Kristendom, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Biologi, Dansk, Kristendomskundskab, Musik
Læringsmål:
følger