Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Går det hele ad helvede til? - et projekt om frygt og håb

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerende, mens utopierne og håbet ofte fylder meget mindre i vores hverdag.

Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygtens og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam – fortællinger, der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu.

Praktisk

I projektet arbejder eleverne med:

• "Uegnet" – ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen

• Brætspil med etiske dilemmaer

• Digitalt bibliotek med dystopier, utopier, helvedes- og paradisforestillinger før og nu

• Kirkebesøg

• Kreativt produkt om håb og frygt, der evt. kan anvendes som kulturteknik ved afgangsprøven

Går det hele ad helvede til?

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Randers, Favrskov og den sydlige del af Mariagerfjord Kommune

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Dansk, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleverne skal opnå viden om menneskets frygt og håb for fremtiden. Dette belyses gennem forskellige forestillinger om dystopier og utopier samt om helvede og paradis. Eleverne skal opnå en forståelse af frygtens og håbets eksistentielle og etiske dimensioner samt reflektere over, hvilken betydning frygt og håb har for de valg, mennesker træffer. Eleverne skal på denne baggrund formulere deres frygt og håb for fremtiden.