Gentofte Genbrugsstation - Affald og Genbrug

GBS GO – Innovation på genbrugsstationen

GBS GO er Vestforbrændings nye undervisningsforløb på genbrugsstationerne.

GBS GO giver eleverne et indblik i de komplekse udfordringer, der relaterer sig til at skabe en bæredygtig levevis. Ved hjælp af appen GBS GO bliver eleverne introduceret til viden om nogle af fremtidens klima-, ressource- og affaldsudfordringer.

Forløbet består af 3 dele:

→ Hjemme på skolen har eleverne mulighed for at tilegne sig viden om blandt andet forbrug, ressourcer, affaldshåndtering og genbrug/genanvendelse.

→ I del to tages eleverne med på genbrugsstationen, hvor de får en rundvisning af en pladsformidler. Under besøget skal eleverne i små grupper rundt til forskellige affaldscontainere, hvor de ser små film med youtuberen GEX og indsamler dokumentation.

→ I sidste del arbejder eleverne innovativt med selvdefinerede problemstillinger og tilhørende løsninger med afsæt i det indsamlede materiale fra besøget på genbrugsstationen.

Se mere på https://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg

Se alle læringsmål tilknyttet forløbet under fag og fokusområder på Vestforbrændings hjemmeside

På genbrugsstationen skal eleverne rundt til forskellige containere, hvor de ser små film med youtuberen GEX og indsamler dokumentation.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er forbeholdt Gentofte Kommunes skoler.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Fysik/kemi - Modellering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Geografi - Undersøgelse, Samfundsfag - Økonomi
Fag:
Fysik/kemi, Geografi, Innovation og entreprenørskab, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan forholde sig til råstoffer og samfundets brug af dem.

Eleven kan søge viden og samarbejde.

Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.

Eleven kan forklare, hvorfor bæredygtig udvikling er helt afgørende for nuværende og fremtidige generationers muligheder.