Naturcenter Amager Strand

Geografens arbejdsmetode- enkeltfagligt forløb

Eleverne skal prøve kræfter med geografens praksisfaglighed og arbejde med vand, sedimenttyper og landskabers tilblivelse.

Vind- og vejrforhold er afgørende for, hvordan et landskab formes. På dette forløb skal eleverne arbejde som geografer og foretage undersøgelser af blandt andet de sedimenttyper og størrelsesfraktioner, som har været med til at skabe lige præcis det landskab, der findes på Amager Strand. 

Eleverne skal udforme hypoteser, problemstillinger og arbejdsspørgsmål og udføre undersøgelser og tests for at finde frem til, hvordan forskellige materialer påvirker landskabets udformning. Eleverne får forståelse for emner som landskabsoprindelse og landskabsdannelse og bliver klogere på, hvordan man aflæser et landsskabskort og hvilke specifikke egenskaber, der kendetegner et givent landskab.  

Eleverne skal prøve kræfter med praktisk arbejde i felten og arbejde med problemstillinger som, hvordan man stopper vand, forhindrer erosion eller undgår oversvømmelser.

Geografens arbejdsmetode

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Forløbet er forbeholdt folkeskoler fra Københavns Kommune
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8.
Kompetenceområde:
Geografi - Modellering, Geografi - Undersøgelse
Fag:
Geografi
Læringsmål:
Generel viden om naturtypen: “Strand”.
Viden om sedimenttyperne sten, grus og sand - og
forskellen imellem dem.
Hvordan vand mængde, og hastighed etc. kan have en
indflydelse på omgivelserne.
At arbejde systematisk.
At planlægge og skitsere sin hypotese (=design).
At have en idé til et design og udføre den i praksis.
At kunne reflektere og dermed forbedre sit design.
Hvordan man praktisk bygger noget (graver med en
skovl etc).
Bekendtskab med fagtermer som erosion, deponering,
dæmning, dige, brinker, transport, aflejring,
landskabsdannelse, overfladeareal, ujævnheder.

Se alle tilbud fra: