Skovgaard Museet

GOLDdigger

GOLDdigger er et interaktivt og oplevelsesorienteret undervisningsforløb om guldalderkunst og identitet. Forløbet kaster nyt lys på P.C. Skovgaards landskabsmalerier fra guldalderen ved at fokusere på kunstnerens personlige, nationale og åndelige identitet i et historisk perspektiv.

Guldalderen var en periode i dansk historie, hvor både det enkelte menneske og landet som helhed blev udfordret på sin identitet, og dette kan også spores i kunsten. GOLDdigger lader eleverne grave ned under kunstens overflade og møde kunstneren og mennesket P.C. Skovgaard gennem historisk kildemateriale: hans breve, tidens litteratur, filosofi, avisartikler, andre kunstneres værker med videre.

Lys, lyd og tablets
På tablets ledes eleverne gennem et forløb, hvor de skal undersøge Skovgaards malerier ved hjælp af historisk kildemateriale. Eleverne udfordres med en af tre påstande om guldalderkunst, og de skal vælge argumenter fra kildematerialet for at underbygge, at den påstand, som de har fået tildelt, er sand. De tre påstande er: "Guldalderkunst er nationalistisk propaganda!", "Guldalderkunst er på en åndelig mission!" og "Guldalderkunst er strengt personligt!". Forløbet afsluttes med en debat om kunst og identitet, hvor eleverne udfordrer hinanden og skal argumentere for at deres påstand er sand.

GOLDdigger indledes på museet med en scenografisk stemningsskaber, der underbygger Skovgaards kunst ved hjælp af lys, lyd og musik, som skaber en sanselig oplevelse af kunsten. Derefter går eleverne i gang med at dykke ned i kildematerialet på deres tablets for at undersøge kunstværkernes betydning og finde ud af, hvor de mener, at essensen af guldalderens kunst ligger begravet.

GOLDdigger er realiseret med støtte fra Kulturarvsstyrelsen.

Se mere på på GOLDdiggers hjemmeside, hvor der også findes kildemateriale og inspiration til forløb før og efter jeres besøg på museet www.gold-digger.dk.

GOLDdigger
1800-tallets billeder og historie får nyt liv i Skovgaard Museets digitale formidling af guldalderen. Med en tablet i hånden går man i dybden med guldalderens værker.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 3/4 time
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Historie - Kildearbejde, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie
Læringsmål:
Formålet med GOLDdigger er at åbne Skovgaards guldalderlandskaber for flere perspektiver og fortolkninger, så eleverne får øje for, at der under maleriernes overflade gemmer sig overvejelser og oplevelser, der har motiveret kunstneren P.C. Skovgaard og præget den danske guldalder.

Se alle tilbud fra: