Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Greve og Grevinde for en Dag

En helhedsoplevelse og møde med hofliv og herregårdsdrift som i 1700-tallet.

Igennem levendegørelse og aktiviteter udfordres eleverne motorisk, sprogligt og æstetisk i mødet med den historiske dannelse for grevskabet i 1700-tallet. Med dans og legende undersøgelser skal kroppen og sanserne bruges til at skabe oplevelser med historien inde i udstillingen. Forløbet anskueliggør yderligere forskellen mellem mennesker, der trækkes meget skarpt op under enevældens rangsystem.

Kompetenceområder: Fremstilling. Kildearbejde. Kronologi og sammenhæng. Alsidig idrætsudøvelse. Undersøgelse.

Kanonpunkter: Stavnsbåndets ophævelse, stormen på bastillen, ophævelse af slavehandel.

Undervisningen fokuserer på formidling igennem forskellige aktiviteter.

Kropssyn og dannelse – Vi undersøger 1700-tallets forståelse af kroppen og sindet og dannelsen heraf igennem kreativ leg og sprogundervisning i skolestuen samt danseundervisning i riddersalen.

Sprog og sociale omgangsformer – Vi bruger brevskrivningen som kreativ indgangsvinkel til at forstå 1700-tallets omgangsformer og dagligdag.

Samfundets opbyggelse – Vi lærer om forskellige samfundsgrupper og det enevældige rangsystem igennem kreativt arbejde med ordensbånd, ridderbreve og rangtitler.

 

Kammerpigen gør herskabet klar i sengekammeret på Gammel Estrup
Kammerpigen gør herskabet klar i sengekammeret på Gammel Estrup
Foto

Gammel Estrup

©

Gammel Estrup

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1250 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Tale, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel, Matematik - Tal og algebra, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Kristendomskundskab, Matematik
Læringsmål:
Igennem levendegørelse tager vi eleverne igennem forskellige opgaver, der knyttede sig til livet som greve eller grevinde i 1700-tallet. På denne måde opnår eleverne viden om historie igennem vores opstillede scenarier, der sætter elevernes faglige egenskaber på prøve. Der skal f.eks. anvendes gamle måleenheder i arbejdet med grevens regnskab, og de sproglige kompetencer udfordres, når grevskabet deltager i hoflivet osv..

Kanonpunkter: Stavnsbåndets ophævelse, stormen på bastillen, ophævelse af slavehandel.